ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ในห้องพยาบาลพร้อมยาเวชภัณฑ์ให้โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ จ.นครนายก

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ในห้องพยาบาลพร้อมยาเวชภัณฑ์ให้โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ จ.นครนายก

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ ได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ในห้องพยาบาลพร้อมยาเวชภัณฑ์ให้โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ อ.เมือง จ.นครนายก ตามโครงการ "สินมั่นคงประกันภัยอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี" ซึ่งบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและส่งเสริมให้เด็กไทยหันมาออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพทั้งกายและใจที่แข็งแรง