ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่กองดิน จ.สุพรรณบุรี

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่กองดิน จ.สุพรรณบุรี

 

อีกหนึ่งโครงการดีๆ ของสินมั่นคงประกันภัยที่ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง โครงการ "สินมั่นคงอยากเห็นคนไทยสุขภาพดี" โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์กับประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลเป็นตัวแทนรับมอบ