ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : แค่กลิ่นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ทำให้ควบคุมพฤติกรรมได้ยาก

ประกันรถยนต์ : แค่กลิ่นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ทำให้ควบคุมพฤติกรรมได้ยาก

นักวิจัยของมหาวิทยาลัย Edge Hill เผยแพร่งานวิจัยในวารสารจิตเภสัชศาสตร์ ที่รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับจิตใจและผลของการใช้ยาและสารเคมี โดยพบว่ากลิ่นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจทำให้คนทั่วไปควบคุมพฤติกรรมของตนได้ยากขึ้น สินมั่นคงประกันภัย ประกันรถยนต์ จึงนำรายละเอียดดังกล่าวมาแบ่งปันเพื่อให้ตระหนักถึงการขับขี่รถยนต์ที่ปลอดภัยของผู้ใช้ทางทุกท่าน ดังนี้

 

จากการศึกษาของนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Edge Hill ได้ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองสวมหน้ากากที่ติดกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสารละลายผลส้มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้กลิ่นดังกล่าวระหว่างการทดลอง จากนั้นให้ผู้รับการทดลองกดปุ่มเมื่อเห็นภาพตัวอักษร K หรือภาพขวดเบียร์ปรากฏบนหน้าจอ


ส่วนนักวิจัยจะวัดจำนวนครั้งที่ผู้เข้าร่วมทดลองกดปุ่มไม่ถูกต้อง คือ ไม่กดปุ่มเมื่อเห็นภาพตัวอักษร K และขวดเบียร์ หรือ กดปุ่มเมื่อเห็นภาพอื่นๆ อันเป็นสัญญาณเตือนถึงพฤติกรรมผิดพลาด ที่บ่งบอกถึงการลดความสามารถของผู้เข้าร่วมทดลองในการยับยั้งพฤติกรรมที่คาดหวังไว้ควรทำ


ดร. รีเบ็กก้า มอนค์ อาจารย์อาวุโสด้านจิตวิทยา และคณะวิจัย ของมหาวิทยาลัย Edge Hill พบว่า ผู้ที่เข้าร่วมการทดลองที่สวมใส่หน้ากากแอลกอฮอล์จะกดปุ่ม หรือบังคับพฤติกรรมตนเองผิดพลาดมากกว่าผู้เข้าร่วมการทดลองในกรณีอื่น แสดงให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมทั่วไป เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมผิดพลาดที่แสดงออกของบุคคลที่เพียงอยู่ใกล้ ได้กลิ่น แต่ยังไม่ได้ดื่ม


การวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงความพยายามครั้งแรกในการสำรวจตัวกระตุ้น เกี่ยวกับกลิ่นซึ่งอาจขัดขวางความสามารถของผู้คนในการละเว้นพฤติกรรมที่เจาะจง อย่างเช่นในระหว่างการทดลองกลิ่นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้คนควบคุมพฤติกรรมของตนได้ยากขึ้น แต่ยังไม่ได้บ่งบอกถึงความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในแต่ละระดับกับการแสดงออกพฤติกรรม


ผลการวิจัยนี้จึงพอสรุปได้ว่า แม้ไม่ได้ดื่ม แค่ได้กลิ่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือดื่มเล็กน้อยมีกลิ่นติดมาตามร่างกาย จะทำกิจกรรมอะไร ก็จะควบคุมการแสดงออกได้ยาก ในกรณีการขับรถยนต์ก็มีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน เพราะร่างกายไม่สามารถควบคุมการทำงาน การตัดสินใจต่างๆ ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์


ในปัจจุบันกฎหมายได้เพิ่มเติมอัตราโทษในความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุรา หรือของเมาอื่นๆ จากเดิม จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,000 บาทถึง 2,0000 บาท เป็น จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับขั้นต่ำเพิ่มเป็น 10,000 บาท - 20, 000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ มีกำหนดไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาต และเพิ่มมาตรการยึดรถในชั้นศาล ไม่เกิน 7 วัน ซึ่งจะเห็นว่าอัตราโทษเพิ่มขึ้นมาก ถ้าไม่จำเป็นก็ถอยห่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งก่อน และระหว่างขับรถจะเป็นการดีที่สุด


นอกจากนี้การทำประกันภัยรถยนต์ก็ยังจำเป็นเพื่อการขับขี่ที่อุ่นใจ และลดความเสี่ยงจากการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ลดความเสี่ยงในการขับขี่ วางใจทำประกันภัยรถยนต์กับสินมั่นคงประกันภัย มีแพคเกจให้เลือกอย่างหลากหลาย โทร 1596 หรือคลิก www.smk.co.th  สินมั่นคงประกันภัย ..ประกันรถ ประกันเวลา..

Photo source: freepik.com