ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์ห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนบ้านเขาปูน จ.นครสวรรค์

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์ห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนบ้านเขาปูน จ.นครสวรรค์

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมอบอุปกรณ์ภายในห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ พร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬาตามโครงการ "สินมั่นคงประกันภัยอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี" ให้กับโรงเรียนบ้านเขาปูน อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหันมาออกกำลังกาย จะได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง รวมถึงเพื่อให้โรงเรียนได้มีอุปกรณ์ในห้องพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความจำเป็น โดยมีคณะครูของโรงเรียนและนักเรียนเป็นผู้รับมอบ