ข่าวสารและบทความ

ประกันภัยไข้เลือดออก : คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยสูงสุดถึง 195,000 บาท เบี้ยเริ่มต้นเพียง 203 บาท/ปี

ประกันภัยไข้เลือดออก : คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยสูงสุดถึง 195,000 บาท เบี้ยเริ่มต้นเพียง 203 บาท/ปี

 

ทราบหรือไม่ว่า...เชื้อไวรัสเดงกี่ สาเหตุสำคัญของโรค “ไข้เลือดออก” ทำให้เกิดการแพร่ระบาดในประเทศไทยได้รุนแรงกว่าเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โรคโควิด-19 สถิติล่าสุดจากกรมควบคุมโรค ระบุว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกทั่วประเทศในปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-5 พ.ค. 63 มีรายงานผู้ป่วยแล้ว 10,938 คน และเสียชีวิต 9 คน ผ่านมาเพียงแค่เกือบครึ่งปีกลับมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ถึง 3 เท่า

 

 

“โรคไข้เลือดออก” เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค เป็นโรคที่กลายเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากสามารถแพร่กระจายได้อย่างกว้างขวางและมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นใน 30 ปีที่ผ่านมา มากกว่า 100 ประเทศที่โรคนี้กลายเป็นโรคประจำถิ่น และคุกคามต่อสุขภาพของประชากรโลกมากกว่าร้อยละ 40 (2,500 ล้านคน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเขตร้อนและเขตอบอุ่น


สำหรับประเทศไทย ภูมิภาคที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ และกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยมากสุดคือ 10-14 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5-9 ปี และอายุ 15-19 ปี ส่วนจังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ ระยอง ชัยภูมิ อ่างทอง ขอนแก่น และนครราชสีมา (ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค)

 

สินมั่นคงประกันภัย ห่วงใยในสุขภาพของคนที่คุณรัก พร้อมช่วยให้คุณอุ่นใจจากค่ารักษาพยาบาลจากโรค “ไข้เลือดออก” ด้วยประกันภัยไข้เลือดออก คุ้มครองทั้งกรณีผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) พร้อมค่าชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัว ดูแลคุณวันนี้ ค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยสูงสุดถึง 195,000 บาท ด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 203 บาทต่อปี (*เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์) 


ร่วมปกป้องคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ เพราะภัยร้ายจากยุงลาย อาจทำร้ายคุณได้มากกว่าที่คิด...

สนใจรายละเอียด คลิก www.smk.co.th/producthealthdetail/14 หรือ โทร.1596 ตลอด 24 ชั่วโมง
สินมั่นคงประกันสุขภาพ ...เราประกัน คุณมั่นใจ...