ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์ห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนวัดส้มป่อย จ.สระบุรี

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์ห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนวัดส้มป่อย จ.สระบุรี

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบอุปกรณ์ในห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดส้มป่อย จ.สระบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี ที่ส่งเสริมให้เด็กไทยหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง รวมถึงเพื่อให้โรงเรียนมีห้องพยาบาลที่พร้อมใช้งานทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้มาตราฐานเพียงพอต่อการบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน