ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยจัดตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2560

สินมั่นคงประกันภัยจัดตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 26 - 27 ธันวาคมที่ผ่านมา บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด  (มหาชน) จัดตรวจสุขภาพประจำปี 2560 แก่ผู้บริหารและพนักงานในบริษัทฯ ทั้งที่สำนักงานใหญ่และอาคารจิตต์อุทัย รวมถึงพนักงานสาขาภูมิภาคสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลในพื้นที่ของแต่ละสาขา


โดยการตรวจสุขภาพประจำปีถือเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่บริษัทฯ มอบให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการหมั่นดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ โดยมีบริการตรวจสุขภาพหลากหลายประเภท อาทิ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด ตรวจการทำงานของตับและไต ตรวจวัดสายตา เอกซเรย์ทรวงอก