ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี มอบอุปกรณ์ห้องพยาบาลและอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนวัดคลองโนน จ.พิจิตร

สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี มอบอุปกรณ์ห้องพยาบาลและอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนวัดคลองโนน จ.พิจิตร

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ ดำเนินโครงการ"สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี" มอบอุปกรณ์ในห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ พร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนวัดคลองโนน จ.พิจิตร โดยโครงการนี้ถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ต้องการคืนสิ่งดีดีกลับสู่สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคาดหวังให้โรงเรียนได้มีอุปกรณ์ในห้องพยาบาล พร้อมเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและมีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมถึงเพื่อส่งเสริมเด็กไทยให้หันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์