ข่าวสารและบทความ

ประกันภัยที่อยู่อาศัย : รู้จัก “อุทกภัย” และน้ำป่าไหลหลาก

ประกันภัยที่อยู่อาศัย : รู้จัก “อุทกภัย” และน้ำป่าไหลหลาก

 

เป็นเรื่องที่ต้องแสดงความห่วงใยกันอยู่เป็นประจำทุกปี กับเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หลังมีฝนตกหนักและเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะใน จ.สุโขทัย ที่พบว่า ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง มีจำนวนน้ำมหาศาลซัดเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจนได้รับความเสียหาย หลายคนอาจสงสัย ว่าน้ำมาจากไหนตั้งมากมาย ในเวลาอันรวดเร็ว สินมั่นคง ประกันภัยที่อยู่อาศํย  มีข้อมูลความรู้มาบอกต่อค่ะ

 

แบบไหนที่เรียกกว่า “อุทกภัย” ? 

อุทกภัย คือ ภัยหรืออันตรายที่เกิดจากน้ำท่วม หรืออันตรายอันเกิดจากสภาวะที่น้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำ ลำธาร หรือทางน้ำ เข้าท่วมพื้นที่ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ได้อยู่ใต้ระดับน้ำ หรือเกิดจากการสะสมน้ำบนพื้นที่ซึ่งระบายออกไม่ทันทำให้พ้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำ


แล้ว “อุทกภัย” มีกี่ประเภท ?

อุทกภัย สามารถแบ่งเป็นลักษณะใหญ่ ๆ ได้ 2 ลักษณะ คือ

1) น้ำท่วมขัง/น้ำล้นตลิ่ง

เป็นสภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นจากระบบระบายน้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพ มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ ๆ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเกิดจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน หรือเกิดจากสภาวะน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขังส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน้ำและมีลักษณะแผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถระบายได้ทัน 
ความเสียหายของน้ำท่วมในลักษณะนี้ จะเกิดกับพืชผลทางการเกษตรและอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนใหญ่  สำหรับความเสียหายอื่น ๆ อาจมีไม่มากนักเพราะประชาชนสามารถเคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยได้ทันก่อนจะเกิดน้ำท่วม

 

 

2) น้ำท่วมฉับพลัน

เป็นภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพื้นที่ เนื่องจากเกิดฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บหรือการต้านน้ำน้อย เช่น บริเวณต้นน้ำซึ่งมีความชันของพื้นที่มาก พื้นที่ป่าถูกทำลายไปทำให้การกักเก็บหรือการต้านน้ำลดน้อยลง บริเวณพื้นที่ถนนและสนามบิน เป็นต้น หรือเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำพังทลาย น้ำท่วมฉับพลันมักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนักไม่เกิน 6 ชั่วโมง    และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขา ซึ่งอาจจะไม่มีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมาก่อนเลยแต่มีฝนตกหนักมากบริเวณต้นน้ำที่อยู่ห่างออกไป เนื่องจากน้ำท่วมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วมากโอกาสที่จะป้องกันและหลบหนีจึงมีน้อย ดังนั้นความเสียหายจากน้ำท่วมฉับพลันจึงมีมากทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

 

 

สาเหตุของการเกิด “น้ำป่าไหลหลาก”

การเกิดน้ำท่วมเฉียบพลันยังสามารถทำให้เกิดอันตรายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินให้กับผู้คนได้มากมาย จะดีกว่าไหม? หากทุกคนช่วยกันดูแลรักษาและป้องกันปัญหาเหล่านี้ ไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตอีกเลย

การตัดไม้ทำลายป่าทำให้ปราศจากพืช ต้นไม้ปกคลุมดิน ที่จะช่วยดูดซับน้ำฝนเอาไว้ รวมถึงช่วยปกคลุมยึดผิวดิน ถ้ามีปริมาณฝนในพื้นที่รับน้ำมาก จนทำให้ปริมาณน้ำผิวดินที่ระบายออกจากพื้นที่มีมาก ด้วยอัตราที่รุนแรงเรียกว่า น้ำป่า น้ำก็จะพัดเอาเศษต้นไม้ กิ่งไม้ ตะกอน ดิน ทราย และหินลงมาด้วย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่บริเวณท้ายน้ำเป็นอย่างมาก 

 

“น้ำป่าไหลหลาก” “อุทกภัย” ป่องกันได้ถ้าพวกเราช่วยกัน

อุทกภัยจากน้ำป่ามีความรุนแรงกว่าอุทกภัยแบบน้ำท่วมขัง และจำเป็นต้องใช้เวลานานในการแก้ไขจนกว่าพื้นที่นั้นจะกลับฟื้นคืนสภาพเดิม ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

    (1) ต้องวางผังเมืองให้เหมาะสม รักษาระบบระบายน้ำตามธรรมชาติให้คงไว้เพื่อใช้ระบายน้ำจากพื้นที่ แต่หากมีความจำเป็นต้องพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งชุมชน แหล่งอุตสาหกรรม ที่ขึ้นขวางทางน้ำไหลหรือพื้นที่ระบายน้ำตามธรรมชาติ จะต้องก่อสร้างระบบระบายน้ำทดแทนส่วนที่สูญไปด้วย

    (2) การก่อสร้างถนนจะต้องวางระบบการระบายน้ำ เช่น ท่อลอด สะพาน ที่เหมาะสมทั้งตำแหน่งที่ตั้ง จำนวนและขนาด

    (3) ในพื้นที่ที่มีการทรุดต้องไม่สูบน้ำใต้ดินมาใช้โดยปราศจากการควบคุม ต้องมีการป้องกันการกัดเซาะชะล้างหน้าดินออกจากพื้นที่ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้หญ้าแฝก การปลูกพืชคลุมดินเป็นต้น

    (4) ไม่ตัดไม้ทำลายป่า และเร่งปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าทดแทนส่วนที่เสียหายถูกทำลายไป

    (5) สร้างระบบป้องกันการกัดเซาะพังทลายของดินลาดเชิงเขา

    (6) สร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆ ตั้งแต่ฝายแม้ว แหล่งน้ำขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่เพื่อรองรับน้ำให้เก็บกักเอาไว้ ไม่ปล่อยลงมาอย่างทันทีทันใดจนท่วมพื้นที่ตอนล่าง หรือไหลทิ้งออกจากลุ่มน้ำและออกไปสู่ทะเล นอกจากช่วยป้องกันภัยน้ำท่วมแล้วยังเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ด้วย

 

 

ประกันภัยบ้านอยู่อาศัยรักษ์บ้าน ให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัย บ้านเดี่ยว บ้านจัดสรร ที่รับความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายใน จากไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยวดยานพาหนะ, ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ และภัยธรรมชาติ 
สินมั่นคงประกันภัย ..เราประกัน คุณมั่นใจ..

สนใจรายละเอียด คลิก www.smk.co.th/others หรือ โทร.1596 ตลอด 24 ชั่วโมง