ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : ค่าปรับจราจรใหม่มาแล้ว !! ปรับสูงสุด 1 พันบาท

ประกันรถยนต์ : ค่าปรับจราจรใหม่มาแล้ว !! ปรับสูงสุด 1 พันบาท

 

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ที่ผ่าน มาราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับการบังคับใช้ค่าปรับความผิดจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 พ.ศ.2563 ฉบับใหม่ จำนวน 155 ข้อหา โดยมี โทษปรับสูงสุด 1 พันบาท น้อยสุด 200 บาท หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติกฎจราจรจะมีโทษปรับอย่างไรบ้าง สินมั่นคง ประกันรถยนต์ มีข้อมูลมาบอกกันค่ะ 

 

ประกาศดังกล่าวจะมีการกำหนดลักษณะความผิดในออกค่าปรับทั้งสิ้น 17 ลักษณะ 155 ความผิด โดยจะมีอัตราโทษปรับสูงสุด  200 บาทจนถึงสูงสุด 1,000 บาท 

 

ความผิดที่มักกระทำผิดจะมีอัตราโทษปรับใหม่ ดังนี้

    • ความผิดฐานขับรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ปรับ 500 บาท
    • ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ปรับ 500 บาท
    • ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ปรับ 500 บาท
    • ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถโดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา ปรับ 500 บาท
    • ไม่เปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือแซง ปรับ 200 บาท
    • ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ปรับ 400 บาท
    • ฝ่าไฟแดง ปรับ 500 บาท
    • ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร ปรับ 500 บาท
    • รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถไม่ติดธงสีแดง ปรับ 500 บาท 

 

 

สำหรับความผิดที่มีอัตราโทษปรับสูงสุด 1,000 บาท ได้แก่

    • นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซฝุ่น ควัน ละออง เคมีหรือเสียง เกินเกณฑ์ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนด มาใช้ในทางเดินรถ

    • ขับรถที่ใช้บรรทุกวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายชนิดอื่นใดไม่จัดให้มีป้ายแสดงถึงวัตถุที่บรรทุกและเครื่องดับเพลิง และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการป้องกันอันตราย

    • ขับรถที่ใช้บรรทุกวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายชนิดอื่นใด โดยลักษณะและวิธีการติดป้ายไม่แสดงถึงวัตถุที่บรรทุกและเครื่องดับเพลิงตลอดจนเงื่อนไขในการป้องกันอันตราย ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง

    • ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ไม่พาคนโดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่สั้นที่สุด หรือเส้นทางที่ไม่อ้อมเกินควร และต้องส่งคนโดยสาร ณ สถานที่ตามที่ตกลงกันไว้

    • ผู้ขับขี่รถแท็กซี่พาคนโดยสารไปทอดทิ้งระหว่างทางไม่ว่าด้วยประการใดๆ


สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ของค่าปรับใหม่ทั้งหมด 155 ข้อหา ได้ที่นี้ คลิก

 

หากไม่อยากเสียค่าปรับ ก็เพียงเลือกปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่ฝ่าฝืน เพียงเท่านั้นนี้ก็ไม่ต้องเสียเงิน และ ยังช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนได้อีกด้วย  แล้วอย่าลืม เพิ่มความคุ้มครองรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ด้วยประกันรถยนต์ที่วางใจ สินมั่นคงประกันภัยเข้าใจในภาวะที่ต้องรัดเข็มขัดกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ช่วยให้คุณจ่ายสบายด้วยเบี้ยเบาๆบรรเทาภาระในยามวิกฤต กับ ประกันภัยรถตามเวลา สู้ภัยโควิด-19 เลือกได้ตามใจ ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ 3, 6, 9, 12 เดือน ประเภท 1-3+ ช่วยให้คุณอุ่นใจได้ทุกครั้งที่ออกเดินทาง ด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 485.- 
สนใจรายละเอียด คลิก www.smk.co.th/premotor.aspx หรือ โทร.1596 
สินมั่นคงประกันภัย ...ประกันรถ ประกันเวลา...

 

Photo source: freepik.com