ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยสนับสนุนเก้าอี้สำหรับจัดกิจกรรมให้โรงเรียนบ้านท่าแย้ จ.กาญจนบุรี

สินมั่นคงประกันภัยสนับสนุนเก้าอี้สำหรับจัดกิจกรรมให้โรงเรียนบ้านท่าแย้ จ.กาญจนบุรี

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเงินบริจาค จำนวน 15,000 บาท ให้กับโครงการ "พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 14 " ที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร Thailand Insurance เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 75 ตัว สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน บ้านท่าแย้ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี