ข่าวสารและบทความ

ประกันสุขภาพ : หยุดความกังวลด้วยประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เพียง 249 บาท/ปี

ประกันสุขภาพ : หยุดความกังวลด้วยประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เพียง 249 บาท/ปี

 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายลง ทำให้หน่วยงานภาครัฐเริ่มมีมาตรการผ่อนปรนในหลายๆ ด้านให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย แต่ต้องดำเนินตามมาตรการที่ไทยกำหนดไว้อย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดการกลับมาระบาดซ้ำอีกเป็นรอบที่ 2 แต่ก็ยังมีอีกหลายความกังวลใจที่ยังคงเป็นห่วงว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อในต่างประเทศยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย และอาจทำให้มีผู้ติดเชื้อแอบเดินทางหนีเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติได้


สินมั่นคงประกันภัย ห่วงใยปัญหาสุขภาพของคนไทยทุกคน ช่วยหยุดทุกความกังวลใจของคุณ ด้วย “ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)” เบี้ยเริ่มต้นเพียง 249 บาท/ปี คุ้มครองสูงสุดถึง 1 ล้านบาท สำหรับค่ารักษาพยาบาล ในภาวะโคม่าของผู้ป่วยระยะสุดท้ายโรคโควิด-19 พร้อมความคุ้มครองอุบัติเหตุที่ให้คุณอุ่นใจตลอด 24 ชั่วโมง “ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)” ประกอบด้วยแผนประกัน วงเงินความคุ้มครอง เบี้ยประกัน และเงื่อนไขความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้

 

 

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19

100,000

1,000,000

2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19

50,000

100,000

3. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)

50,000

100,000

ค่าเบี้ยต่อปี (รวมอากรแสตมป์แล้ว)

249

849

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุ 1-99 ปี

 2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น

 3. ให้ความคุ้มครองเฉพาะคนไทยที่พักอาศัยในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

 4. คุ้มครองเฉพาะ การเจ็บป่วย และ การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

 5. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา

 6. ผู้ขอเอาประกันมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็น โรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือเป็นผู้ป่วยติดเตียง

 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับประกันภัยสำหรับบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในท่าอากาศยาน แอร์โฮสเตส สจ๊วต นักบิน

 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยแบบกลุ่มหรือองค์กร (เกินกว่า 20 คน )

 9. ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน (สำหรับกรมธรรม์ปีแรก)

 10. ผู้ขอเอาประกันภัยทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน

 11. ผู้เอาประกันต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย “กรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และอุบัติเหตุ” ให้ครบถ้วน พร้อมแนบบัตรประชาชน

 

หยุดทุกความกังวลใจ หากเกิดวิกฤตการณ์ระบาดรอบ 2 พร้อมคุ้มครองอุบัติเหตุให้คุณตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และ อุบัติเหตุ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและภาวะโคม่าของผู้ป่วยระยะสุดท้ายโรคโควิด-19
สนใจรายละเอียอด คลิก www.smk.co.th/producthealthdetail/15 หรือ โทร.1596 ตลอด 24 ชั่วโมง

สินมั่นคงประกันสุขภาพ ..เราประกัน คุณมั่นใจ..

";