ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยมอบสินไหมทดแทน กรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถบัสที่ จ.ฉะเชิงเทรา

สินมั่นคงประกันภัยมอบสินไหมทดแทน กรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถบัสที่ จ.ฉะเชิงเทรา

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการมอบสินไหมทดแทนให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถบัสคณะทอดกฐิน บริเวณสถานีรถไฟคลองแขวงกลั่น หมู่ 7 บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก กรณีความเสียหายต่อชีวิต จำนวน 311,551.72 บาท และความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายจำนวนเงิน 50,000 บาท  รวมเป็นเงิน 361,551.72 บาท