ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยจัดอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

สินมั่นคงประกันภัยจัดอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเข้าใจวิธีการป้องกันอัคคีภัย สามารถระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความสูญเสียกรณีเกิดเหตุให้ได้มากที่สุด

สำหรับในภาคทฤษฎีมีการบรรยายเกี่ยวกับแผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ วิธีการดับเพลิงและการใช้เครื่องมือดับเพลิงประเภทต่างๆ ในส่วนของการฝึกปฎิบัติภาคสนาม ประกอบด้วย การทดลองดับเพลิงที่เกิดจากแก๊สและน้ำมัน นอกจากนี้ยังมีการจำลองการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารและการอพยพหนีไฟจริง ณ อาคารสินมั่นคงประกันภัย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา