ข่าวสารและบทความ

ประกันอัคคีภัย : ป้องกันอัคคีภัยในฤดูหนาว ก่อนจะสายเกินไป

ประกันอัคคีภัย : ป้องกันอัคคีภัยในฤดูหนาว ก่อนจะสายเกินไป

ฤดูหนาว เป็นช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยมากที่สุด เนื่องจาก สภาพอากาศแห้ง และลมแรง เป็นตัวโหมเชื้อเพลิงให้ปะทุไฟ หรือ ติดไฟลุกลามไปได้รวดเร็ว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงควรต้องระมัดระวังและป้องกันไม่ให้ที่อยู่อาศัยและชุมชนที่เราอยู่อาศัยเกิดเหตุการณ์นี้ โดยมีวิธีการง่ายๆ ดังต่อไปนี้

 

1. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในบ้าน ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

หากพบสายไฟฉีกขาด บุบ บวม เปลี่ยนสี มีกลิ่นไหม้ ให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที

 

2. ติดตั้งระบบป้องกันเพลิงไหม้

โดยติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ต่อสายดินอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อป้องกันไฟไหม้จากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ควรติดตั้งเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยชั้นละหนึ่งเครื่องและตรวจสอบสภาพเครื่องดับเพลิง เพื่อให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา

 

3. กิจกรรมภายในและภายนอกครัวเรือน ที่เกี่ยวข้องกับไฟทุกประเภท ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

- ก่อนเข้านอน หรือ ก่อนออกจากบ้าน ปิดสวิตช์ไฟ ถอดปลั๊ก ก่อนออกจากบ้าน ควรปิดวาล์วถังก๊าซให้สนิททุกครั้ง ดับธูปเทียนให้เรียบร้อย เลือกใช้กระถางธูป เชิงเทียน ที่เป็นภาชนะทนไฟ เพื่อป้องกันไฟลุกลาม

- ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังใช้งาน

- ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ ลงพื้น

 

4. กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง เช่น กระดาษ หนังสือพิมพ์ ไม้ขีดไฟ เศษไม้ เป็นต้น เพราะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ที่ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว แยกเก็บสารเคมีที่ติดไฟง่ายในบริเวณที่แห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากแหล่งความร้อนที่เป็นตัวเร่งให้เกิดเพลิงไหม้

 

5.งดเว้นการเผาหญ้า ขยะ และเศษวัสดุ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 2,000 บาทแต่ หากการเผาทำให้เกิดอันตรายหรือเกิดความเสีย หายแก่บุคคลอื่น มีความผิดระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 14,000 บาท

 

6. จัดระเบียบบ้านให้ปลอดภัยจากเพลิงไหม้

-จัดวางสิ่งของภายในบ้านเรือนเป็นระเบียบ ไม่กีดขวางประตู หน้าต่าง บันได ทางเดิน จัดให้มีเส้นทางอพยพหนีไฟ ทางเข้า-ออกบ้านหลายเส้นทาง หากเกิดเพลิงไหม้จะได้ใช้เป็นเส้นทางอพยพหนีไฟได้อย่างรวดเร็ว

-ติดตั้งเหล็กดัดประตู หน้าต่างแบบที่สามารถ เปิด-ปิดได้อย่างน้อยห้องละ 1 บาน รวมถึงจัดเก็บกุญแจประตูบ้าน ประตูเหล็กดัดในจุดที่หยิบใช้งานได้ สะดวก หากเกิดเพลิงไหม้จะได้หนีไฟได้ทันท่วงที

 

7.สำหรับสถานประกอบกิจการ ให้เพิ่มความเข้มงวดและความถี่ในการตรวจตราจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย การใช้และจัดเก็บวัตถุไวไฟ เชื้อเพลิงที่ติดไฟง่าย และแหล่งความร้อนต่าง ๆ รวมทั้งให้มีการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยแก่พนักงาน เพื่อให้มีจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านความปลอดภัย

 

ความประมาทหรือหลงลืมเพียงครั้งเดียว ของเราอาจจะสูญเสียทรัพย์สิน ข้าวของมีค่า หรือ บ้านที่พักอาศัยของเราทั้งหลัง หรืออาจถึงขั้นได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตก็เป็นได้ รวมถึงส่งผลต่อผู้อื่นอาศัยอยู่ข้างเคียง ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะช่วยกันป้องกันเหตุที่อาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ หากพบเหตุอัคคีภัยให้แจ้งศูนย์ดับเพลิง โทร.199

คุ้มครองทรัพย์สินที่มีค่าของคุณ จากความสูญเสียจากอัคคีภัย ด้วยการทำประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย

ด้วยเบี้ยประกันที่ไม่แพง วางใจสินมั่นคงประกันอัคคีภัย พร้อมบริการฉุกเฉินเกี่ยวกับบ้านตลอด 24 ชั่วโมง

สินมั่นคงประกันภัย..เราประกัน คุณมั่นใจ.. โทร 1596, www.smk.co.th