ข่าวสารและบทความ

ประกันสุขภาพ : โควิดระลอกใหม่ก็ไม่หวั่น ด้วยประกัน Covid 3 in 1

ประกันสุขภาพ : โควิดระลอกใหม่ก็ไม่หวั่น ด้วยประกัน Covid 3 in 1

“โควิด-19” กลับมาระบาดอีกครั้งในที่สุด พร้อมด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการคัดกรองโรคเชิงรุกในจังหวัดสมุทรสาคร และพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก (อัพเดตสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ล่าสุด คลิก https://covid19.ddc.moph.go.th/) จนทำให้หลายคนอาจกังวลใจหากประเทศต้องกลับมาล็อกดาวน์อีกครั้ง และต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยโรคโควิด-19 หรืออีก 9 โรคฮิต สินมั่นคง ประกันสุขภาพ ช่วยให้คุณอุ่นใจ ด้วย ประกัน Covid 3 in 1 ซื้อ 1 คุ้มถึง 3 เบี้ยเริ่มต้น 250 บาท/ปี

 

คุ้ม 1  ค่ารักษาพยาบาลจากโควิดสูงสุด 100,000 บาท 
คุ้ม 2  ค่ารักษาพยาบาล 9 โรคฮิต สูงสุด 20,000 บาท ได้แก่
    • โรคมือ เท้า ปาก
    • โรคตาแดง/โรคเยื่อบุตาอักเสบ
    • โรคไข้เลือดออก/โรคไข้เดงกี่ 
    • โรคคาวาซากิ
    • โรคชิคุนกุนยา/โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
    • โรคมาลาเรีย/โรคไข้จับสั่น
    • โรคไข้สมองอักเสบ 
    • โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
    • โรคไข้หวัดใหญ่
คุ้ม 3  เงินชดเชยเมื่อต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลวันละ 1,000 บาท นาน 30 วัน ( ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อปี )

 

รายละเอียดตามแผนประกันภัยดังนี้

 

ข้อตกลงคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
  แผน 1 แผน 2
การรักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผู้ป่วยใน (IPD) สำหรับการคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุ้มครองตามจริงแต่ไม่เกิน (ต่อครั้งและต่อปี) 50,000 100,000
การรักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผู้ป่วยใน (IPD) สำหรับการคุ้มครองโรคอื่นๆ คุ้มครองตามจริงแต่ไม่เกิน (ต่อครั้งและต่อปี) 10,000 20,000
เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล สำหรับการคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคอื่นๆ วันละ (คุ้มครอง 30 วันต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และสูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อปี) 1,000 1,000
ค่าเบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) แผน 1 แผน 2
อายุ 1 - 14 ปี 300 500
อายุ 15 - 99 ปี 250 450

 

โรคที่ได้รับความคุ้มครอง ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
1. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซื้อประกันภัยครั้งแรก: 14 วัน
2. โรคอื่นๆ ได้แก่
- โรคมือ เท้า ปาก
- โรคตาแดง/โรคเยื่อบุตาอักเสบ
- โรคไข้เลือดออก/โรคไข้เดงกี่
- โรคคาวาซากิ
- โรคชิคุนกุนยา/โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
- โรคมาลาเรีย/โรคไข้จับสั่น
- โรคไข้สมองอักเสบ
- โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- โรคไข้หวัดใหญ่
ซื้อประกันภัยครั้งแรก: 30 วัน

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย
    1. ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีสัญชาติไทย พำนักอยู่ในประเทศไทย อายุ 1-99 ปี 
    2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น
    3. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา
    4. ผู้ขอเอาประกันมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเอดส์ 
โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง
    5. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย์ หรือ บุคลากรทางการแพทย์ หรือ นักบิน หรือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสนามบิน เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล 
    6. ผู้ขอเอาประกันภัยทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน
    7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยแบบกลุ่มหรือองค์กร (ไม่เกิน 20 คน )
    8. ไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยจะเดินทางไปต่างประเทศในอีก 3 เดือน หลังจากวันคุ้มครอง 
    9. ต้องรักษาพยาบาลในประเทศไทยเท่านั้น 

 

โควิดระบาดระลอกใหม่! งานอาจสะดุด แต่เงินไม่หาย ให้สินมั่นคงประกันภัยช่วยดูแลคุณ ด้วยประกันสุขภาพเฉพาะโรค แบบส่วนบุคคล เบี้ยเริ่มต้นแค่ 250 บาท/ปี ชดเชยค่านอนโรงพยาบาลวันละ 1,000 บาท (สูงสุด 30 วัน) คุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาท พร้อม 9 โรคฮิต
สนใจรายละเอียด คลิก www.smk.co.th/producthealthdetail/18 หรือ โทร.1596 ตลอด 24 ชั่วโมง
สินมั่นคงประกันสุขภาพ ..เราประกัน คุณมั่นใจ..

";