ข่าวสารและบทความ

คณะผู้บริหารร่วมอวยพรและรับพรปีใหม่จากกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร

คณะผู้บริหารร่วมอวยพรและรับพรปีใหม่จากกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร

 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร บมจ.สินมั่นคงประกันภัย เข้าร่วมอวยพรและรับพรปีใหม่จาก คุณเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ และคุณสุวิมล ชยวรประภา กรรมการบริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ รวมทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจเพื่อให้มุ่งมั่นทำงานให้ประสบผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในปี 2564 นี้