ข่าวสารและบทความ

ประกันโควิด : 5 มาตรการเยียวยาโควิด ระลอกใหม่ ใครได้สิทธิอะไรบ้าง? เช็กเลย!

ประกันโควิด : 5 มาตรการเยียวยาโควิด ระลอกใหม่ ใครได้สิทธิอะไรบ้าง? เช็กเลย!

 

จากสถานการณ์แพร่ระบาดระลอกใหม่ ทำให้หลายองค์กรและหน่วยงานต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ทั้งการประกาศให้ 28 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเป็นเวลา 14 วัน หรือแม้แต่การออกแอปพลิเคชันหมอชนะ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับกระทรวงสาธารณสุขในการติดตามโรค ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคมลดจำนวนลงจากสัปดาห์แรกและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

หลังจากนี้ รัฐบาลจึงต้องออกมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาเศรษฐกิจให้กับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโรค โดยล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้ออก 5 มาตรการเยียวยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุด จะมีโครงการอะไรบ้าง? แล้วใครที่ได้รับสิทธิ์? สินมั่นคง ประกันภัย มีข้อมูลมาฝากค่ะ

 

 1. เราชนะ

เราชนะ คืออะไร?

โครงการ เราชนะ เป็นมาตรการเยียวยาโควิด 19 ระลอกใหม่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ทำอาชีพอิสระ ในวงเงิน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน โดย เราชนะ จะต่างจากโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ตรงที่ เราชนะ จะนำฐานข้อมูลจากประชากรทั้งประเทศ มาคัดกรองจนเหลือกลุ่มที่ต้องช่วยเหลือจริง ๆ ไม่ใช่การเปิดลงทะเบียนว่า ใครได้รับผลกระทบบ้าง
ใครไม่ได้สิทธิเราชนะ?

    • ข้าราชการ 3 ล้านคน
    • พนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
    • กลุ่มที่อยู่ในฐานกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 จำนวน 11 ล้านคน

    • ผู้มีรายได้สูง ซึ่งจะพิจารณาภายหลังว่ามีรายได้เท่าใด ถึงไม่สามารถรับเงินได้ โดยดูจากเงินเข้า-ออกต่อเดือน และฐานข้อมูลผู้เสียภาษี


ผู้ได้รับสิทธิเราชนะ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

    • กลุ่มถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน
    • กลุ่มเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ที่มีการยืนยันการใช้สิทธิ์กว่า 13.8 ล้านราย ซึ่งตรงจุดนี้จะมาพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้งว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่
ผู้ที่ต้องลงทะเบียนใหม่
    • กลุ่มที่ไม่เคยมีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลเดิมอยู่เลย และไม่เคยใช้สิทธิในโครงการใดเลย

 

เราชนะ เปิดให้ลงทะเบียนช่วงไหน

www.เราชนะ.com คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงสิ้นเดือนมกราคม วิธีการไม่ยุ่งยากเท่าเราไม่ทิ้งกันที่จะมีชุดคำถามเชิงลึก เพื่อพิจารณาว่าได้รับผลกระทบจริงหรือไม่

 

 2. คนละครึ่ง

       ภายหลังจากที่โครงการ www.คนละครึ่ง.com ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มี ร้านค้า ประชาชนหลายรายเข้าร่วมโครงการ และมีการลงทะเบียนจนเต็มทุกครั้ง ครม. จึงได้มีมติเพิ่มสิทธิอีก 1 ล้านสิทธิ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 20 มกราคม นี้ สามารถใช้สิทธิได้ในวันแรกคือ วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป สิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 มีนาคม 2564
คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง 

    • มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทย
    • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
    • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
    • ไม่ใช้สิทธิชอปดีมีคืน


ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทย?

    • ไม่ต้องใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยในการลงทะเบียน


ลงทะเบียนคนละครึ่ง กับ แอปฯ เป๋าตัง ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน?

    • หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนคนละครึ่ง จะต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิคนละครึ่งได้
    • หากลงทะเบียนคนละหมายเลขไปแล้ว ให้นำบัตรประชาชนตัวจริงไปติดต่อ เพื่อยืนยันตัวตนที่สาขาของธนาคารกรุงไทย

 

ลงทะเบียนแล้ว หมายเลขบัตรประชาชนซ้ำ ทำอย่างไร ?

           กรณีลงทะเบียนไปแล้วขึ้นข้อความว่า "หมายเลขบัตรประชาชนนี้ ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งแล้ว" ทั้งที่ยังไม่ได้รับ SMS ยืนยันว่าลงทะเบียนสำเร็จ ให้ติดต่อ Krungthai contact center 02-111-1144 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนให้


ลงทะเบียนไปแล้ว ยกเลิก-สละสิทธิได้ไหม ?

          หากลงทะเบียนไปแล้ว แต่เกิดเปลี่ยนใจอยากไปใช้สิทธิชอปดีมีคืนแทน จะไม่สามารถยกเลิกได้โดยตรง แต่สามารถใช้วิธีโดยไม่ต้องใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่ง ภายใน 14 วันที่ได้รับ SMS ยืนยันการใช้สิทธิ ระบบจะตัดสิทธิออกอัตโนมัติ แล้วไปใช้สิทธิชอปดีมีคืนได้เลย

 

 

3. ลดค่าไฟฟ้า

มาตรการนี้จะมีการลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน ตามใบแจ้งหนี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 โดยจะแบ่งเป็น 4 เงื่อนไข คือ

    • บ้านที่ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน จะให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก
    • บ้านที่ใช้ไฟเกิน 150 หน่วยต่อเดือน จะเป็นการให้ส่วนลดค่าไฟตามเงื่อนไข
    • บ้านที่ใช้ไฟไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน ได้ใช้ไฟฟ้าฟรี
    • ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก

 

 

4. ลดค่าน้ำ

มาตรการนี้จะลดค่าน้ำเป็นจำนวน 10% ในใบแจ้งหนี้เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 ซึ่งสงวนไว้เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

 

 

5. ช่วยค่าอินเทอร์เน็ต

เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้าน และโทรศัพท์มือถือ เพื่อสนับสนุนการทำงานที่บ้าน รวมถึงการสนับสนุนการโหลดแอปฯ หมอชนะ ฟรี โดยไม่คิดค่าดาต้า เป็นเวลา 3 เดือน

“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ยังคงเป็นคำขวัญเชิญชวนให้ทุกคนอย่าออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น อาจใช้วิธีสั่งของ สั่งอาหาร หรือทำธุรกรรมต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ตทดแทน แต่หากใครที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ยังคงจำเป็นจะต้องใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทาง ให้สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อยๆ และงดจับต้องใบหน้าโดยไม่จำเป็น ก็จะช่วยป้องกันโรคให้กับคุณได้ในระดับหนึ่ง (อ่าน 9 คำถามยอดฮิต ต้องทำตัวอย่างไรในสถานการณ์โควิด-19 คลิก)

 

 

เพิ่มระดับการป้องกันโควิด-19 ให้ตัวคุณเองและคนในครอบครัว ด้วยประกัน Covid 3 in 1 ให้คุณซื้อ 1 คุ้มถึง 3 ช่วยคุ้มครองคุณในวันที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและขาดรายได้จากการทำงานด้วยโรคโควิด-19 และอีก 9 โรคฮิต ทั้งค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยระหว่างรักษาตัววันละ 1,000 บาท นานสูงสุด 30 วัน สนใจรายละเอียด คลิก www.smk.co.th/producthealthdetail/18 หรือ โทร.1596 ตลอด 24 ชั่วโมง
สินมั่นคงประกันสุขภาพ ..เราประกัน คุณมั่นใจ..

Photo source: freepix.com