ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สินมั่นคงสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบกระเป๋าผ้าจำนวน 50 ใบ มูลค่ากว่า 2,500 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในโครงการ "เศรษฐศาสตร์พัฒนาชุมชน" เมื่อวันที่ 2-10 มกราคมที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านโป่งวัว จังหวัดจันทบุรี เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบปัญหา และต้องการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์