ข่าวสารและบทความ

ประกันโควิด : ไขข้อข้องใจ...20 คำถามกับ “ประกันโควิด” จากสินมั่นคง

ประกันโควิด : ไขข้อข้องใจ...20 คำถามกับ “ประกันโควิด” จากสินมั่นคง

แม้ยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 กับการระบาดระลอกใหม่จะเริ่มลดจำนวนลง แต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันก็ยังคงสูงกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในการระบาดระลอกแรก ( ตรวจสอบสถานการณ์โควิดในประเทศไทย คลิก ) ทำให้หลายคนเริ่มมองหาหลักประกันความเสี่ยง เมื่อต้องติดเชื้อไวรัสโคโรนา จนอาจต้องเข้ารับการรักษา หรืออยู่ในภาวะโคม่าจากการติดเชื้อ และขาดรายได้จากการต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

สินมั่นคงประกันภัย พร้อมช่วยดูแลคุณ ลดภาระความเสี่ยงทางการเงินหากต้องติดเชื้อโควิด-19 ด้วย 3 ประกันโควิดที่ช่วยคุ้มครองคุณในยามที่ต้องเจ็บป่วยด้วยโรคระบาด ( อ่าน 3 ผลิตภัณฑ์ประกันโควิดจากสินมั่นคง ต่างกันอย่างไร ? แบบไหนควรซื้อให้ใคร ? คลิก ) แต่บางคนอาจเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการซื้อประกันโควิดผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ สินมั่นคง ประกันภัย จึงได้รวบรวมคำตอบมาไว้ให้แล้วที่นี่

 

 

1. ช่วงอายุที่รับประกันภัยการติดเชี้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ?

ตอบ 1 - 99 ปี


2. ผู้ที่เป็นหวัดอยู่ สามารถซื้อประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้หรือไม่ ?

ตอบ  สามารถซื้อได้


3. สามารถซื้อประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ให้พ่อ แม่ หรือลูก ได้หรือไม่ ?

ตอบ  สามารถซื้อได้


 4. หากถูกกักตัวเพื่อดูอาการว่าติดเชื้อไวรัส จะสามารถซื้อประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้หรือไม่ ?

ตอบ กรณีถูกกักตัวโดยภาครัฐ จะไม่สามารถซื้อได้


5. ถ้าติดเชื้อไวรัสนี้จนรักษาหายแล้ว จะสามารถซื้อประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ได้หรือไม่ ?

ตอบ สามารถซื้อได้


6. กรณีคนไทยที่มีการเดินทางมาจากต่างประเทศ หากสนใจทำประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา  เงื่อนไขการรับประกันภัยได้จำกัดประเทศที่ได้เดินทางมาก่อนหรือไม่

ตอบ  ไม่ได้จำกัดประเทศ ลูกค้าสามารถซื้อประกันภัยได้และลูกค้าจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น หากติดเชื้อ จึงจะสามารถเบิกค่าสินไหมทดแทนได้


7. สามารถซื้อประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ได้มากกว่า 1 ฉบับหรือไม่ ?

ตอบ  สามารถซื้อได้เพียงท่านละ 1 โครงการต่อ 1 แผนเท่านั้น

 

 8. นักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถซื้อประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้หรือไม่ ?

ตอบ  ไม่สามารถซื้อได้


9. ชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย สามารถซื้อประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ได้หรือไม่ ?

ตอบ  ไม่สามารถซื้อได้


10. ผู้ที่ทำงานหรือศึกษาอยู่ในต่างประเทศ สามารถซื้อประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ได้หรือไม่ ?

ตอบ  ไม่สามารถซื้อได้


11. ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ไม่คุ้มครองกรณีใดบ้าง ?

ตอบ     - กรณีที่รู้ตัวว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาแล้ว
            - กรณีที่ถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการโดยหน่วยงานภาครัฐ
            - กรณีการติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย


12. ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ซื้อแล้วคุ้มครองทันทีเลยหรือไม่ ?

ตอบ  ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันเริ่มคุ้มครอง (สำหรับกรมธรรม์ปีแรก)


13. ขณะนี้ บริษัทฯ มีขายประกัน COVID กี่ประเภท อะไรบ้าง

ตอบ  มีขาย 3 ประเภท คือ
    1. ประกันโควิด เจอ จ่าย จบ
    2. ประกัน COVID 3 in 1
    3. ประกันโควิดรวมอุบัติเหตุ


14. เดิมซื้อแผนโควิด เจอ จ่าย จบ สามารถต่ออายุเป็นแผนอื่นได้หรือไม่?

ตอบ  ได้ หรือ จะต่ออายุตามแผนเดิม และซื้อแผนอื่นเพิ่มได้ คนละ 1 ฉบับ ต่อแผน

 

15. กลับจากต่างประเทศ แล้วมาแสดงอาการหลังออกจากการกักตัว แบบนี้คุ้มครองหรือไม่?

ตอบ  หากผ่านระยะเวลารอคอย 14 วันแล้ว ลูกค้าได้ตรวจพบเชื้อโควิดหลังทำประกันกับบริษัท จะได้รับความคุ้มครอง


16. ขอทราบเงื่อนไขที่ไม่รับเข้าทำประกันภัยโควิด มีอะไรบ้าง

ตอบ  
    • บริษัทไม่รับผู้ที่เป็นโรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง
    • ผู้ขอเอาประกันภัยมีอาชีพเป็นแพทย์ หรือ บุคลากรทางการแพทย์ หรือ นักบิน หรือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสนามบิน เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล
    • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยแบบกลุ่มหรือองค์กร (ไม่เกิน 20 คน)
    • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยผู้เอาประกันภัยที่จะเดินทางไปต่างประเทศในอีก 3 เดือนนับจากวันที่เริ่มคุ้มครอง

 

17. หากมีการติดเชื้อโควิดที่ต่างประเทศ กรมธรรม์จะคุ้มครองหรือไม่

ตอบ  การประกันภัยนี้คุ้มครองเฉพาะการติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น


18. เอกสารที่ใช้สมัครประกันภัยโควิด มีอะไรบ้างและต้องทำอย่างไร

ตอบ  ผู้เอาประกันต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัยให้ครบถ้วน พร้อมแนบบัตรประชาชนและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท


19. ตรวจพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในกรมธรรม์ จะแจ้งแก้ไขได้อย่างไร?

ตอบ  สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลได้ที่ โทร.1596 แต่เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครทำประกันโควิดเข้ามาเป็นจำนวนมาก จึงทำให้อาจมีข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล เช่น สะกด ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เพศ ไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จึงขอยืนยันว่า จะไม่นำเรื่องดังกล่าวมาเป็นเหตุในการปฏิเสธการจ่ายสินไหม โดยบริษัทฯ จะยึดเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนที่ระบุบนหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยเป็นหลักในการพิจารณา


20. หากข้อมีข้อสงสัยสามารถติดต่อใคร

ตอบ  

  • สอบถามเงื่อนไขการรับประกันและความคุ้มครอง ติดต่อ 1596  หรือฝ่ายเบ็ดเตล็ด 02-3773999 เว็บ www.smk.co.th

  • ติดตามกรมธรรม์  กรุงเทพ คุณนนทพร 02-378-7000 ต่อ 7145  ภูมิภาค : คุณวิไลพร 02-378-7000 ต่อ 7154

  • แจ้งสินไหม 02-378-7000 ต่อ 7124

 

แม้การระบาดระลอกใหม่จะกลับมาอีกกี่ครั้งก็ไม่หวั่น ให้สินมั่นคงประกันสุขภาพช่วยดูแลคุณในวันที่เกิดโรคระบาดรุนแรง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จ่ายเป็นเงินก้อน หรือรับเงินชดเชยรายได้รายวัน เลือกประกันที่ใช่และเหมาะกับตัวคุณ
สนใจรายละเอียด คลิก
www.smk.co.th/prehealth.aspx หรือ โทร.1596 ตลอด 24ชั่วโมง
สินมั่นคงประกันสุขภาพ ..เราประกัน คุณมั่นใจ..