ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์กีฬาพร้อมอุปกรณ์ห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ให้โรงเรียนบ้านสมอทอง จ.อุทัยธานี

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์กีฬาพร้อมอุปกรณ์ห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ให้โรงเรียนบ้านสมอทอง จ.อุทัยธานี

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี นำอุปกรณ์กีฬาพร้อมอุปกรณ์ห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์มอบให้กับโรงเรียนบ้านสมอทอง จ.อุทัยธานี โดยมีคณะครูและนักเรียนเป็นผู้รับมอบซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้เด็กนักเรียนได้มีอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอ เสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรง รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้โรงเรียนได้มีอุปกรณ์ในห้องพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและมีคุณภาพได้มาตราฐาน