ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงมอบเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในห้องพยาบาล พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านมาบมะค่า จ.นครราชสีมา

สินมั่นคงมอบเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในห้องพยาบาล พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านมาบมะค่า จ.นครราชสีมา

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีสุขอนามัยที่ดี โดยล่าสุด ฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในห้องพยาบาล พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านมาบมะค่า จ.นครราชสีมา เพื่อให้โรงเรียนได้มีอุปกรณ์ในห้องพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและมีคุณภาพได้มาตราฐาน รวมถึงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กไทยให้หันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีคณะอาจารย์และนักเรียนเป็นผู้รับมอบ