ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ - ค่าทางด่วนในกรุงเทพฯ ราคากี่บาท ? รู้ก่อน สะดวกกว่า

ประกันรถยนต์ - ค่าทางด่วนในกรุงเทพฯ ราคากี่บาท ? รู้ก่อน สะดวกกว่า

แม้ในปัจจุบันนี้หลายหน่วยงานพยายามที่จะรณรงค์ให้ประชาชนในเขตเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด ลดปัญหามลภาวะเป็นพิษและฝุ่นควัน แต่ด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่อยู่ระหว่างการพัฒนาให้ครอบคลุม อาจทำให้ต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้นไปก่อน 

หนึ่งในทางออกของปัญหาจราจรที่เห็นได้ชัดคือการใช้ทางด่วนพิเศษ เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางรถติด ( อ่านเทคนิคการขับขี่บนทางด่วน คลิก ) แต่ก็ต้องแลกมากับการชำระค่าผ่านทางที่มีการเรียกเก็บค่าบริการต่างกัน ขึ้นอยู่กับระยะทางและผู้ให้บริการสัมปทานในเส้นทางนั้น แล้วทางด่วนในประเทศไทย มีทั้งหมดกี่เส้นทาง? ค่าทางด่วนแต่ละด่านมีราคากี่บาท? สินมั่นคง ประกันรถยนต์ มีข้อมูลมาฝากกันค่ะ
 

ทางด่วนในประเทศไทยมีกี่เส้นทาง?

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ.  เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม รับผิดชอบการก่อสร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรและการขนส่งในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
ที่ผ่านมา การทางพิเศษฯ ได้ก่อสร้างทางพิเศษและเปิดให้บริการแล้วทั้งสิ้น 7 เส้นทาง รวมเป็นระยะทาง 207.9 กิโลเมตร ซึ่งหากแบ่งตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง จะสามารถแบ่งได้ 4 กลุ่มเส้นทาง ได้แก่


    1. เส้นทางสู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร
        ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) 
        ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (ทางด่วนขั้นที่ 3) 
        ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) 
        ทางพิเศษฉลองรัช (ทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค์ และทางพิเศษ 13 สายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร)

    2. เส้นทางสู่ภาคตะวันออก 
        ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี)

    3. เส้นทางสู่ภาคเหนือและอีสาน
        ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)

    4. เส้นทางสู่ภาคใต้ ตะวันออก และตะวันตก
        ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)


 

ค่าทางด่วนในกรุงเทพ ราคาเท่าไร?

อัตราค่าผ่านทางพิเศษ หรือ ค่าทางด่วนในปัจจุบัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นมา โดยเส้นทางที่เข้าสู่ใจกลางกรุงเทพฯ จะมีทั้งหมด 4 เส้นทางด้วยกัน คือ

    1. ทางด่วนขั้นที่ 1 หรือ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร เป็นทางพิเศษที่ช่วยให้การเดินทางจากภูมิภาคต่างๆ เข้าสู่ย่านใจกลางกรุงเทพมหานครสะดวกรวดเร็วมากขึ้น มีทั้งหมด 3 เส้นทาง คือ

    • สายดินแดง-ท่าเรือ มีเส้นทางผ่านย่านธุรกิจบริเวณ เพลินจิต, สุขุมวิท, สาทร,พระราม 4, และสถานที่สำคัญ เช่น ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, ตลาดหลักทรัพย์, สวนลุมพินี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ
    • สายบางนา-ท่าเรือ มีเส้นทางผ่านย่านธุรกิจบริเวณบางนา, อาจณรงค์, คลองเตย, และสถานที่สำคัญ เช่น ศูนย์ประชุมไบเทค, สถานีขนส่งสายตะวันออก, ท่าเรือคลองเตย ฯลฯ
    • สายดาวคะนอง-ท่าเรือ มีเส้นทางผ่านย่านธุรกิจ บริเวณดาวคะนอง, สุขสวัสดิ์, พระราม 3 และสาธุประดิษฐ์
    

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระบบทางด่วนขั้นที่ 1) มีอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (บาท/คัน) ดังนี้

รายชื่อด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 4 ล้อ 6-10 ล้อ มากกว่า 10 ล้อ
ด่านฯ ดินแดง 50 75 110
ด่านฯ ดินแดง 1 50 75 110
ด่านฯ เพชรบุรี 50 75 110
ด่านฯ สุขุมวิท 50 75 110
ด่านฯ พระราม 4-1 50 75 110
ด่านฯ พระราม 4-2 50 75 110
ด่านฯ เลียบแม่น้ำ 50 75 110
ด่านฯ ท่าเรือ 1 50 75 110
ด่านฯ ท่าเรือ 2 50 75 110
ด่านฯ อาจณรงค์ 50 75 110
ด่านฯ สุขุมวิท 62 50 75 110
ด่านฯ บางนา 50 75 110
ด่านฯ สาธุประดิษฐ์ 1 50 75 110
ด่านฯ สาธุประดิษฐ์  2 50 75 110
ด่านฯ สุขสวัสดิ์ 50 75 110
ด่านฯ ดาวคะนอง 50 75 110
ด่านฯ อาจณรงค์ 1 (ท่าเรือ) 50 75 110
ด่านฯ อาจณรงค์ 1 (บางนา) 25 50 85
ด่านฯ บางจาก 10 15 30
ด่านฯ อาจณรงค์ 3 50 75 110

 

 2. ทางด่วนขั้นที่ 2 หรือ ทางพิเศษศรีรัช เป็นทางพิเศษที่ช่วยเชื่อมต่อโครงข่ายของทางพิเศษให้เพิ่มมากขึ้น และสามารถเดินทางเข้าสู่ย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร ด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ประกอบด้วย


    • ทางพิเศษศรีรัช ส่วน A เริ่มต้นที่ถนนรัชดาภิเษก ผ่านบริเวณแยกต่างระดับพญาไท (โรงกรองน้ำสามเสน) สิ้นสุดที่ถนนพระราม 9 
    • ทางพิเศษศรีรัช ส่วน B เชื่อมต่อส่วน A บริเวณทางแยกต่างระดับพญาไท (โรงกรองน้ำสามเสน) สิ้นสุดแนวสายทางที่บริเวณต่างระดับบางโคล่
    • ทางพิเศษศรีรัช ส่วน C เชื่อมต่อส่วน A บริเวณถนนรัชดาภิเษก สิ้นสุดที่ถนนแจ้งวัฒนะ
    • ทางพิเศษศรีรัช ส่วน D เชื่อมต่อส่วน Aบริเวณถนนพระราม 9 สิ้นสุดที่ถนนศรีนครินทร์
    ทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางด่วนขั้นที่ 2) มีอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (บาท/คัน) ดังนี้

 

ทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางด่วนขั้นที่ 2) มีอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (บาท/คัน) ดังนี้

รายชื่อด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 4 ล้อ 6-10 ล้อ มากกว่า 10 ล้อ
ด่านฯ ประชาชื่น 1 และ 2 15 20 35
ด่านฯ ประชาชื่น (ขาเข?า) 60 90 140
ด่่านฯ ประชาชื่น (ขาออก) 10 15 30
ด่านฯ รัชดาภิเษก 50 75 110
ด่านฯ บางซื่อ 50 75 110
ด่านฯ บางซื่อ 2 50 75 110
ด่านฯ ย?านพหลโยธิน 50 75 110
ด่านฯ คลองประปา 1 50 75 110
ด่านฯ คลองประปา 2 50 75 110
ด่านฯ สาธุประดิษฐ์ 3 50 75 110
ด่านฯ งามวงศ์วาน 1 และ 2 15 20 35
ด่านฯ อโศก 1 50 75 110
ด่านฯ อโศก 2 50 75 110
ด่านฯ พหลโยธิน 1 50 75 110
ด่านฯ พหลโยธิน 2 50 75 110
ด่านฯ ยมราช 50 75 110
ด่านฯ หัวลําโพง 50 75 110
ด่านฯ สุรวงศ์ 50 75 110
ด่านฯ จันทน์ 50 75 110
ด่านฯ พระราม 3 50 75 110
ด่านฯ สาทร 50 75 110
ด่านฯ สะพานสว่าง 50 75 110
ด่านฯ อุรุพงษ์ 50 75 110
ด่านฯ อโศก 3 25 55 75
ด่านฯ อโศก 4 50 75 110
ด่านฯ พระราม 9 25 55 75
ด่านฯ รามคำแหง 25 55 75
ด่านฯ พระราม 9-1 (ศรีรัช) 25 55 75
ด่านฯ ศรีนครินทร์ 25 55 75

 

  3. ทางด่วนขั้นที่ 3 หรือ ทางพิเศษสายบางนา – อาจณรงค์ (ระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายใต้ตอน S1) เป็นทางพิเศษที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้สามารถเดินทางจากทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช เชื่อมเข้าสู่ทางพิเศษบูรพาวิถีได้ โดยก่อสร้างเป็นทางยกระดับซ้อนบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร เริ่มต้นที่จุดต่อเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี สิ้นสุดที่จุดต่อเชื่อมทางพิเศษฉลองรัชบริเวณอาจณรงค์


   4. ทางพิเศษฉลองรัช (ทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค ์ 13และทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) เริ่มต้นที่ทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณอาจณรงค์ (ปลายซอยสุขุมวิท 50) ตรงไปทางทิศเหนือบรรจบกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกบริเวณซอยจตุโชติ

 

ทางพิเศษฉลองรัช มีอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (บาท/คัน) ดังนี้

 

รายชื่อด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 4 ล้อ 6-10 ล้อ มากกว่า 10 ล้อ
ด่านฯ จตุโชติ 40 60 80
ด่านฯ รามอินทรา 1 20 30 40
ด่านฯ สุขาภิบาล 5-1 40 60 80
ด่านฯ สุขาภิบาล 5-2 20 30 40
ด่านฯ รามอินทรา 40 60 80
ด่านฯ ลาดพร้าว 30 50 70
ด่านฯ โยธินพัฒนา 40 60 80
ด่านฯ พระโขนง 40 60 80
ด่านฯ อาจณรงค์ 2 40 60 80
ด่านฯ พระราม 9-1 (ฉลองรัช ) 30 50 70
ด่านฯ พระราม 9-2 30 50 70
ด่านฯ พัฒนาการ 1 40 60 80
ด่านฯ พัฒนาการ 2 40 60 80
ด่านฯ ประชาอุทิศ 40 60 80

ขอบคุณข้อมูลจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 

ขึ้นทางด่วนทุกครั้งควรตรวจสอบเส้นทางและค่าผ่านทางให้พร้อมเพื่อความสะดวกและปลอดภัย ถึงที่หมายอุ่นใจทุกการเดินทาง สินมั่นคงประกันภัย พร้อมแจกโปรสุดปังให้คุณได้ไปชอปกันฟรีๆ แล้ววันนี้ !!! เพียงซื้อประกันรถยนต์ตามโปรไฟล์ (ปีแรก) ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รับฟรีทันที บัตรของขวัญจาก Tesco Lotus Gift Card มูลค่า 500 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ นี้ หรือจนกว่า Gift Card จะหมด
ประกันรถยนต์ตามโปรไฟล์ ..โปรไฟล์ยิ่งดี เบี้ยยิ่งถูก.. ประกันชั้น 1 เริ่มต้นเพียง 6,999 บาท สามารถเช็กโปรไฟล์ของคุณได้ที่นี่ www.smk.co.th/premotor.aspx สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1596
สินมั่นคงประกันภัย ประกันรถ...ประกันเวลา