ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : การเก็บวางของในรถยนต์ถูกวิธี ช่วยลดอุบัติเหตุและอันตราย

ประกันรถยนต์ : การเก็บวางของในรถยนต์ถูกวิธี ช่วยลดอุบัติเหตุและอันตราย

ผู้ใช้รถยนต์ส่วนใหญ่มักจัดเก็บสิ่งของไว้ในห้องโดยสาร เมื่อประสบอุบัติเหตุ ความเร็วและแรงปะทะของรถ จะเพิ่มแรงเหวี่ยงให้สิ่งของในรถพุ่งกระแทกผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตได้ เพื่อความปลอดภัย สินมั่นคงประกันภัย ประกันรถยนต์ ขอแนะการจัดเก็บสิ่งของในห้องโดยสารและบนหลังคารถอย่างถูกวิธีดังนี้

 

- การจัดเก็บสิ่งของในห้องโดยสาร จัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ โดยเฉพาะสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก วัสดุแหลมคม อาทิ อุปกรณ์ซ่อมเครื่องยนต์ กรรไกร ควรจัดเก็บไว้ในลิ้นชักเก็บของในห้องโดยสาร หรือเก็บใส่กล่องที่มีฝาปิดมิดชิดไว้

 

- บริเวณกระโปรงท้ายรถ ผูกยึดสิ่งของที่มีน้ำหนักมากให้แน่นหนา เพื่อป้องกันสิ่งของพุ่งกระแทกผู้ที่อยู่ในห้องโดยสาร ทำให้ได้รับอันตราย

 

- ไม่วางสิ่งของที่กลิ้งได้บริเวณใต้เบาะที่นั่งคนขับ เช่น ขวดน้ำ รองเท้า ถังดับเพลิงเคมีขนาดเล็ก เพราะอาจกลิ้งเข้าไปติดใต้แป้นเบรก หากเกิดเหตุฉุกเฉิน จะไม่สามารถหยุดรถได้ทัน

 

- ไม่วางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากซ้อนสูงพิงเบาะหลังรถ เพราะเมื่อประสบอุบัติเหตุ เบาะหลังรถไม่สามารถต้านทานน้ำหนักของสิ่งของ ทำให้สิ่งของพุ่งทับผู้โดยสารได้

 

ไม่วางสิ่งของไว้ในตำแหน่งที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย เพราะกีดขวางการทำงานของถุงลมนิรภัย กรณีประสบอุบัติเหตุแล้วถุงลมนิรภัยทำงาน จะได้รับอันตรายจากการถูกสิ่งของพุ่งกระแทก

 

ไม่วางสิ่งของบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทาง เพราะจะทำให้เกิดจุดบอดและบดบังการมองเห็นเส้นทาง จึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้

 

การบรรทุกสิ่งของบนหลังคารถควรตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างหลังคารถ ต้องยึดติดกับตัวรถอย่างหนาแน่น เพื่อป้องกันสิ่งของร่วงหล่น ก่อให้เกิดอันตรายได้ จัดให้มีตาข่ายหรือผ้าคลุมครอบสิ่งของ พร้อมจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ ไม่วางซ้อนกันเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันสิ่งของร่วงหล่น

 

เพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับรถผ่านเส้นทางที่มีการจำกัดความเร็วสูง สำหรับรถที่บรรทุกสิ่งของบนหลังคารถ เช่น จุดกลับรถ ลอดใต้สะพาน อุโมงค์ทางลอด สะพานลอย เพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

 

รถที่บรรทุกสิ่งของบนรถควรลดความเร็วในการขับรถ เพราะการขับรถเร็วจะทำให้เกิดแรงลมปะทะ จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมรถ โดยเฉพาะขณะขับรถเข้าโค้ง ทำให้เสี่ยงต่อการ ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำได้

 

การจัดเก็บสิ่งของในห้องโดยสารและบรรทุกสิ่งของบนหลังคารถอย่างถูกวิธี จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางได้ สินมั่นคงประกันภัย ..ประกันรถ ประกันเวลา.. วางใจทำประกันรถยนต์กับเรา ด้วยเบี้ยที่ไม่แพง  พร้อมบริการที่สะดวก รวดเร็ว โทร 1596 หรือ www.smk.co.th

ที่มา: กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

Photo source : freepik.com