ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : การนำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์ซ่อมหรืออู่ซ่อมควรเตรียมตัวอย่างไร

ประกันรถยนต์ : การนำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์ซ่อมหรืออู่ซ่อมควรเตรียมตัวอย่างไร

หลายครั้งที่เจ้าของรถต้องนำรถเข้าบริการที่ศูนย์ซ่อมรถ หรือ อู่ซ่อมรถ เพื่อความปลอดภัยทั้งรถและทรัพย์สินภายในรถ ควรมีการป้องกันล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด หรือความเสียหาย สินมั่นคงประกันภัย ประกันรถยนต์ มีคำแนะนำสำหรับเจ้าของรถ ดังนี้

 

1. เจ้าของรถยนต์ควรเก็บสิ่งของต่างๆ ออกจากรถทั้งหมด ควรเก็บของออกมาจากรถออกมาให้หมด ไม่ว่าจะเป็นของ เหรียญ เงิน เครื่องประดับ รองเท้า ของที่มีค่าหรือไม่มี เอกสารสำคัญต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจทั้งสองฝ่าย ทั้งยังเป็นการช่วยให้ทางช่างได้ทำการซ่อมได้สะดวกยิ่งขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาในการเคลื่อนย้ายของต่างๆ ซึ่งบางครั้งอาจเคลื่อนย้ายของแล้วลืมนำกลับมาวางไว้ที่เดิม ทำให้เกิดการเข้าใจผิดกันได้

 

2 .เตรียมเอกสารคู่มือเกี่ยวกับรถยนต์และสเปคเครื่องยนต์ ต่างๆ ไว้ เพื่อให้ช่างตรวจเช็คได้อย่างสะดวก

 

3. ควรบอกอาการที่รถเสียอย่างละเอียด แม้กระทั่งรายละเอียดในเรื่องของการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่จากการซ่อมก่อนหน้านี้

 

4. เมื่อมีการนำรถเข้าอู่ ควรปรึกษาช่างใหญ่ที่มีประสบการณ์เท่านั้น ไม่ควรเชื่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรถ

 

5. ต้องได้รับใบรับรถก่อนทำการซ่อม เพื่อเป็นการยืนยันว่า รถยนต์ของเราได้อยู่ในการดูแลของทางศูนย์บริการหรืออู่นั้นแล้ว เป็นหลักฐานสำคัญในกรณีที่มีเหตุเกิดขึ้น เช่น อุบัติเหตุ ความเสียหาย จะได้ยืนยันว่า ตอนนี้รถอยู่ในการดูแลของทางเจ้าของอู่ ไม่ใช่เจ้าของรถ

 

6. การระบุรายละเอียดในใบรับรถ ควรต้องต้องมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อศูนย์บริการ หรืออู่ซ่อม, วันที่เข้ารับบริการ, เลขไมล์ในวันที่นำรถเข้าซ่อม, จำนวนน้ำมันคงเหลือในถัง, อาการเสียที่ต้องนำเข้าซ่อม, ระยะเวลาระหว่างที่ซ่อม, จุดที่ควรระบุไว้ด้วยคือ จุดตำหนิของรถยนต์ที่เข้าซ่อม ถ้าไม่มีให้ระบุไว้ด้วยว่าไม่มี โดยเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างเจ้าของรถและผู้รับรถ แล้วเซ็นรับทราบ

 

7. ควรขอเบอร์ติดต่อของทางอู่ซ่อมไว้ เพื่อโทรสอบถามรายละเอียดการซ่อม และควรให้เบอร์ติดต่อของเราไว้ให้กับอู่ ในกรณีหากมีการเปลี่ยนอะไหล่ ทางอู่จะสามารถติดต่อเราได้

 

8. ควรแวะไปเยี่ยมเยือน เพื่อติดตามผลการซ่อมบ้าง กรณีที่ส่งซ่อมนานหลายวัน เพื่อตรวจสอบความคืบหน้า นอกจากจะทำให้เราได้รับรู้ข้อมูลของรถ เป็นการตรวจสอบว่ารถยังจอดอยู่ในอู่

 

9. ควรจะนำใบรับรถเพื่อไปรับรถของเราด้วย เมื่อถึงวันที่รถซ่อมเสร็จแล้ว

 

10. ก่อนนำรถออกจากอู่ควรตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนนำรถออกจากอู่ว่า มีการสับเปลี่ยนอะไหล่หรือมีอะไรสูญหายหรือไม่ เราก็ควรเช็คทุกอย่างให้ครบ กับที่เราได้บันทึกไว้ ตรวจสอบเลขไมล์กับเลขที่บันทึกไว้ ไม่ควรวิ่งเกิน 100 กิโลเมตร

 

11. ขอดูอะไหล่เก่าทุกครั้งหากมีการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่

 

12. ชำระเงิน ขอใบเสร็จ โดยในใบเสร็จ ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย เมื่อมีการเปลี่ยนอะไหล่ เพื่อไว้ตรวจเช็ค และเก็บรักษาไว้ อย่าให้หาย เพราะใบเสร็จจะเป็นตัวยืนยันการรับประกันการซ่อมจากทางอู่ จากนั้นก็เซ็นรับรถกลับ

 

13. เมื่อนำรถออกจากอู่แล้วหากเกิดมีสิ่งผิดปกติหลังการซ่อมหรือตรวจเช็ค ควรนำกลับเข้าอู่ไปตรวจเช็คใหม่โดยเร็ว

 

ขั้นตอนอาจดูหลายขั้นตอน แต่ทั้งนี้เพื่อความสบายใจ ทางที่ดีควรจะมีอู่ซ่อมประจำไว้ใจได้ รู้จักเครื่องยนต์ของท่านเป็นอย่างดี และมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า สินมั่นคงประกันภัย ..ประกันรถ ประกันเวลา.. วางใจทำประกันรถยนต์กับเรา ด้วยเบี้ยที่ไม่แพง พร้อมบริการที่สะดวก รวดเร็ว โทร 1596 หรือ www.smk.co.th