ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : กฎหมายจราจรแบบนี้ก็มีนะ

ประกันรถยนต์ : กฎหมายจราจรแบบนี้ก็มีนะ

อาจต้องระวังกันหน่อย ถ้าโดนจับด้วยกฎหมายจราจรที่อาจไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า จะมีระบุในกฎหมายจราจรทางบกของไทยด้วย สินมั่นคง ประกันรถยนต์ ได้รวบรวมมาให้รู้กันก่อนโดนปรับ

 

1. จอดรถในระยะตู้ไปรษณีย์

การจอดรถริมทาง โดยจอดรถในระยะตู้ไปรษณีย์ ซึ่งมีการกำหนดไว้ในมาตรา 57 ของการจราจรทางบก ให้จอดรถในระยะห่างจากตู้ไปรษณีย์ในระยะ 3 เมตร หากคุณเกิดไปจอด โดยไม่เว้นระยะห่างดังกล่าวอาจจะเจอใบสั่งจากเจ้าหน้าที่ บังคับโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

 

2. จอดรถกีดขวางหัวดับเพลิง

ให้จอดรถในระยะห่างจากหัวดับเพลิงในระยะ 3 เมตร หากคุณเกิดไปจอด โดยไม่เว้นระยะห่างดังกล่าวอาจจะเจอใบสั่งจากเจ้าหน้าที่ บังคับโทษปรับไม่ เกิน 500 บาท

 

3. ไม่ปฏิบัติตามไฟเหลือง

ไฟเหลือง ตามพรบจราจร ทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 22 ข้อ 1 ระบุว่า ทางผู้ขับขี่มีหน้าที่เตรียมหยุดรถเมื่อไฟเหลืองแสดงขึ้น หมายความว่า ไฟเหลืองแล้วต้องชะลอ แตะเบรก ไม่ไปต่อ หากไม่ปฎิบัติตามอาจโดนจับฝ่าไฟเหลือง ปรับตามมาตรา 152 โดยมีระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

 

4. ขับรถโดยไม่เปิดไฟหน้า

ขับรถในทางในเวลาที่มีแสงสว่าง ไม่เพียงพอ ไม่เปิดไฟหรือใช้แสงสว่าง ตามประเภท ลักษณะและเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือ การไม่เปิดไฟหน้าขับรถ ระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

 

5. รถเสียแล้วจอดกีดขวาง

หลายครั้งที่เห็นรถเสียแล้วชอบจอดกลางถนนโดยไม่สนใจว่า จะทำให้การจราจรติดขัดมากมาย ตามกฎหมายการจราจรทางบกในมาตรา 56 ระบุว่า ในกรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องจนต้องจอดรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องนำรถให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุด ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าจำเป็นต้องจอดรถอยู่ในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องจอดรถในลักษณะที่ไม่กีดขวางการจราจร และต้องแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณตามลักษณะและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง โทษปรับ ไม่เกิน 1,000 บาท หรือว่าง่ายๆ ถ้าคุณรถเสียแล้วไม่ชิดซ้ายโดยเร็ว นอกจากจะโดนค่าซ่อมแล้ว

 

4. เข้าเกียร์ว่างหรือเหยียบคลัทช์ ในระหว่างลงเนินและไหล่เขา

ห้ามผู้ขับขี่เข้าเกียร์ว่างหรือเหยียบคลัทช์ ในระหว่างลงเนินและไหล่เขา ผิดตามตามมาตรา 126 ของ พรบจราจรทาง พ.ศ. 2522 ซึ่งตามกฎหมายระบุให้ เจ้าหน้าที่จราจร มีสิทธิเปรียบเทียบปรับได้ในอัตราไม่เกิน 500 บาท ตามข้อหาดังกล่าว

 

5. ไฟท้ายขาดหรือสัญญาณไม่ชัดเจน

กรณีเบรกแล้ว ถ้ารถเกิดไฟท้ายขาดหรือให้สัญญาณไม่ชัดเจน หากเกิดการเฉี่ยวชนท้ายขึ้นมาแล้ว ผู้ขับขี่ที่ชนคุณสามารถพิสูจน์ได้ว่า รถคันหน้า มีสัญญาณไฟเบรกไม่ชัดเจน หรือไม่มีสัญญาณไฟเบรกเมื่อหยุดรถ จะโดนข้อหา ไม่ให้สัญญาณไฟสีแดงเมื่อหยุดรถทันที โดยข้อหานี้ระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท แต่ถึงโทษปรับจะไม่เยอะเท่าไรนัก แต่ทางคู่กรณี ก็สามารถอ้างเหตุแห่งความผิดดังกล่าว มาเป็นข้ออ้างในการต่อสู่ทางคดีความได้ด้วย

 

6. ฝ่าฝืนสัญญาณมือ

หากมีเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณการจราจรด้วยมือ แล้วฝ่าสัญญาณนั้น อาจจะโดนข้อหา “ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรมือที่พนักงาน เจ้าหน้าที่ แสดงให้ ปรากฏข้างหน้า” โดยข้อหานี้โดย ระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

 

7. ไม่ให้รถที่ขับเร็วกว่าแซงขึ้นหน้า

ไม่ยอมให้รถที่ใช้ความเร็วสูงกว่าผ่านขึ้นหน้า เมื่อได้รับสัญญาณขอแซงโดยไม่ให้สัญญาณตอบ เมื่อทางด้านหน้า ปลอดภัยและไม่มีรถอื่นสวนทางมาในระยะกระชั้นชิด ไม่ลดความเร็ว และขับรถชิดด้านซ้าย ตามมาตรา 49 ของพรบ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ข้อหานี้ระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ครับ ซึ่งอัตราโทษดังกล่าวเทียบเท่ากับผู้ที่ขับรถเร็วเกินอัตราความเร็วตามที่กฏกระทรวงกำหนด

 

8. ขับแซงขวาโดยไม่มีระยะห่างจากคันหน้าพอควร

ตามความในมาตรา 44 วรรค 2 ระบุว่า การแซงต้องแซงด้านขวาโดยมีระยะห่างจากรถที่ถูกแซงพอสมควร เมื่อเห็นว่าได้ขับผ่านขึ้นหน้ารถที่ถูกแซงไปในระยะที่ห่างเพียงพอแล้ว จึงจะขับชิดด้านซ้ายของทางเดินรถได้ ความผิดดังกล่าว จะเกิดขึ้นในกรณีที่คุณแซงรถแล้วเข้าในระยะกระชั้นชิดของรถที่แซงมา จนอาจก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่มีสิทธิจะตั้งข้อหานี้ให้คุณได้ ถ้าเขาเห็นการกระทำซึ่งหน้า โดยระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

 

9. ไม่ไปเมื่อไฟเขียว

หากไม่ไปเมื่อสัญญาณไฟเขียว อาจโดนข้อหาไม่ไปเมื่อสัญญาณไฟจราจรสีเขียว เป็นความผิดตามมาตรา 152 ระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

 

10. เปิดไฟตัดหมอกผิดที่ผิดเวลา

หากเกิดเปิดไฟตัดหมอกแบบไม่รู้ตัวโดย ไฟชนิดนี้มีทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งด้านหลังส่วนใหญ่เป็นสีแดง มีความเข้มข้นของแสงมากกว่าไฟทั่วไป สามารถแยงตาให้รถที่ขับตามหลังมาได้เป็นระยะไกล ยิ่งเมื่อขับเข้าใกล้ก็ยิ่งสว่างมากขึ้น ซึ่งตามกฎหมายอนุญาตเปิดได้ในกรณีที่มีหมอกหนาเท่านั้น หรือกรณีทัศนวิสัยไม่ดี หากเปิดไม่ถูกต้องมีความผิดปรับไม่เกิน 500 บาท

ในการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องเคารพตามกฎระเบียบ จึงจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การเคารพกฎการจราจรเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ผู้ใช้ทางควรปฎิบัติตามเพื่อความปลอดภัยต่อตัวเองและผู้ร่วมทาง

การทำประกันภัยรถยนต์เป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วยลดความเสี่ยง และให้ความคุ้มครองในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น...เลือกสินมั่นคงประกันภัย..ประกันรถ ประกันเวลา..วางใจทำประกันรถยนต์กับเรา ด้วยเบี้ยที่ไม่แพง พร้อมบริการที่สะดวก รวดเร็ว โทร 1596 หรือ www.smk.co.th

Photo source : pexels.com