ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงสานต่อโครงการ "สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี" เป็นปีที่ 4

สินมั่นคงสานต่อโครงการ

เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเวชภัณฑ์อุปกรณ์ในห้องพยาบาล พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านชวดบัว จ.นครนายก โดยมีคณะอาจารย์และนักเรียนเป็นผู้รับมอบ

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่อยู่ในโครงการ "สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี" ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน ได้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 23 โรงเรียน โดยโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีจำนวนเพียงพอที่จะให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง รวมถึงมีอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอสำหรับนักเรียนใช้ออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์ แข็งแรงต่อไป