ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์ห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข จ.สิงห์บุรี

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์ห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข จ.สิงห์บุรี

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังคงตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดฝ่ายสื่อสารองค์กรได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์ห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนมีเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการปฐมพยาบาลและมีห้องพยาบาลที่มีเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ เพียงพอต่อการให้บริการนักเรียน ครู และบุคลากรที่มาใช้บริการ รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมทักษะทางการกีฬาให้กับเยาวชน ด้วยการหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง