ข่าวสารและบทความ

คณะผู้บริหารเข้ารดน้ำขอพรจากกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

คณะผู้บริหารเข้ารดน้ำขอพรจากกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

เมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้ารดน้ำขอพรจากคุณเรืองเดช ดุษฏีสุรพจน์ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความชื่นมื่น