ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์ในห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดผดุงธรรม จ.อยุธยา

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์ในห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดผดุงธรรม จ.อยุธยา

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด  (มหาชน)  โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เดินทางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำอุปกรณ์กีฬาพร้อมอุปกรณ์ห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์มอบให้กับโรงเรียน วัดผดุงธรรม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะครูและนักเรียนเป็นผู้รับมอบ ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้เด็กนักเรียนได้มีอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรง รักในการเล่นกีฬา รวมถึงสนับสนุนให้โรงเรียนได้มีอุปกรณ์ในห้องพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและมีคุณภาพได้มาตรฐาน