ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : 8 ปัจจัยที่ทำให้รถยนต์เสีย

ประกันรถยนต์ : 8 ปัจจัยที่ทำให้รถยนต์เสีย

รถยนต์พาหนะสำคัญที่หลายคนใช้ในการเดินทาง หากวันหนึ่งเกิดเสียไม่สามารถใช้งานได้ก็จะส่งผลกระทบมากมาย ทั้งเวลา ค่าใช้จ่ายในการซ่อม ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการกระทำของเราเองที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่รถยนต์ สินมั่นคง ประกันรถยนต์ ได้รวบรวมปัจจัยที่อาจทำให้รถยนต์ของเราเสียหายได้ มาให้ระวังกันดังนี้

 

1. การไม่ดูแลรักษารถยนต์อย่างสม่ำเสมอ

รถแต่ละคันต้องมีการดูแลรักษาที่แตกต่างกันออกไป ตามที่ระบุในคู่มือรถ ว่าต้องดูแลอย่างไร การละเลยก็อาจส่งผลทำให้อายุการใช้งานของรถลดลงได้ เช่น

- การตรวจสอบแรงดันลมยาง

- การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องยนต์

- การเปลี่ยนน้ำมันเกียร์

- และ อื่นๆ ตามที่ระบุในคู่มือรถ

 

2. การไม่ใส่ใจเครื่องยนต์ ปล่อยให้เครื่องยนต์มีอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป

รถยนต์ถูกออกแบบมากหลากหลายแบบ ส่งผลต่อการทำงานของเครื่องยนต์ในอุณหภูมิต่างๆ ที่แตกต่างกัน เช่น

- รถเกียร์อัตโนมัติสามารถทนความร้อนสูงสุดได้ถึง 200 องศา หากพบกับความร้อนที่สูงกว่านี้อายุการใช้งานก็จะสั้นลง

- แต่หากปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานในอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดจะส่งผลต่อน้ำมันเกียร์ ทำให้ไม่สามารถเคลือบฟันเฟืองในระบบส่งกำลังได้อย่างพอเพียง

 

3. การไม่อุ่นเครื่องยนต์ก่อนการใช้งาน

ควรมีการอุ่นเครื่องอย่างน้อย 1 นาที ก่อนการขับเคลื่อนรถออกไป เพราะระบบส่งกำลังของรถหากอยู่ในระดับอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมก็จะทำงานได้อย่างไม่เต็มที่ ตอนที่เราสตาร์ทเครื่องในขณะที่น้ำมันเครื่องมีอุณหภูมิต่ำเกินไปและขับเคลื่อนรถไปโดยไม่มีการอุ่นเครื่องเสียก่อนจะส่งผลเสียหายต่อเครื่องยนต์ได้

 

4. การขับรถขณะที่มีระดับน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำเกินไป

- การขับรถขณะที่มีน้ำมันเครื่องน้อยเกินไปหรือไม่มีเลยนั้น จะส่งผลทำให้ระบบส่งกำลังเกิดความเสียหายได้ เพราะจะเกิดแรงเสียดทานภายในฟันเฟืองต่างๆ เป็นสาเหตุให้เครื่องยนต์อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

- การขับรถขณะที่มีเชื้อเพลิงในถังน้อยเกินไปนั้น เครื่องยนต์จะมีการสูบเชื้อเพลิงจากก้นถัง ซึ่งอาจมีสิ่งแปลกปลอมที่ตกค้างปนอยู่ สิ่งแปลกปลอมเหล่านี้อาจจะก่อให้เกิดการอุดตันในไส้กรองน้ำมันได้เ

 

5. การใช้งานน้ำมันเครื่องผิดประเภทหรือการลืมเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

- น้ำมันเครื่องนั้นมีหน้าที่สำคัญในการหล่อหลื่นกลไกภายในระบบเครื่องยนต์ เพราะฉะนั้นน้ำมันเครื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับระบบส่งกำลังของรถยนต์ เราจึงควรเลือกใช้น้ำมันเครื่องให้ถูกประเภท ถูกลักษณะ รถยนต์โดยทั่วไปในปัจจุบันใช้น้ำมันเครื่องที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันออกไป โดยจะมีการระบุไว้ในคู่มือของรถในแต่ละคัน ผู้ใช้รถควรเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่มีความเข้มข้นให้ตรงตามความต้องการของเครื่องยนต์นั้นๆ

- ควรมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างมากทุกๆ 8,050 กิโลเมตร (หรือตามที่ระบุบนขวดน้ำมันเครื่องแต่ละชนิด) เพราะการใช้น้ำมันเครื่องยิ่งนานไป ความเข้มข้นก็จะเริ่มเจือจางลงเท่านั้นและจะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นน้ำมันเครื่องสีดำ การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นประจำจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ได้อีกด้วย

 

6. การใช้งานเกียร์รถยนต์ที่ไม่ถูกต้อง

- การเปลี่ยนเกียร์โดยไม่มีการหยุดรถให้นิ่งเสียก่อน นั้นจะส่งผลให้เฟืองเกียร์ตึงและทำให้เกียร์พังได้ การใช้ระบบส่งกำลังเครื่องยนต์ตามที่ถูกออกแบบมานั้นเป็นส่วนที่สำคัญและต้องระวังให้มาก เช่น การเข้าเกียร์ถอยหลังขณะที่รถกำลังเคลื่อนตัว ผู้ใช้รถส่วนใหญ่มักการเข้าเกียร์ถอยหลังในขณะที่รถยังมีการเคลื่อนตัวอยู่ อาจทำให้เกียร์พังได้

- การใช้เกียร์ผิดเช่น การขึ้นลงเขาด้วยเกียร์ปกติ จะทำให้เกิดความเสียหายได้มากเช่นกัน จะทำให้อายุของผ้าเบรครถยนต์เสื่อมเร็วกว่าปกติ และอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเมื่อผ้าเบรคไม่สามารถทำงานได้เช่นกัน

 

7. การขับรถโดยปล่อยให้น้ำมันเชื้อเพลิงหมดถัง

พฤติกรรมดังกล่าวทำความเสียหายให้กับชิ้นส่วนภายในรถยนต์ได้มากเลยทีเดียว เพราะชิ้นส่วนรถยนต์ส่วนใหญ่เป็นโลหะทั้งสิ้น น้ำมันเชื้อเพลิงนอกจากจะให้พลังงานเพื่อให้รถวิ่งได้แล้ว ยังเป็นสารหล่อลื่นลดการเสียดสีของอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยเช่นกัน การปล่อยให้น้ำมันเชื้อเพลิงหมดก็หมายถึงเพิ่มการเสียดสีของชิ้นส่วนโลหะอันจะทำให้ชิ้นส่วนเหล่านี้เสื่อมก่อนเวลาอันสมควร

 

8. การบรรทุกของหนักในรถตลอดเวลา

รถยนต์แต่ละประเภทถูกออกแบบโครงสร้างมาแตกต่างกัน เช่น รถยนต์ที่ใช้สำหรับบรรทุกจะมีโครงสร้างเพื่อรองรับน้ำหนักของที่จะบรรทุกมากกว่า ดังนั้นการบรรทุกของหนักไว้ในรถประเภทที่เป็นรถโดยสาร นอกจากจะทำให้โครงสร้างรถโดยรวมเสียหายแล้วยังจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยเช่นกัน

 

เราควรใช้รถด้วยความใส่ใจ ดูแล รอบคอบ และระมัดระวังอยู่เสมอ ก็จะช่วยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์และยืดอายุของเครื่องยนต์ได้

เพิ่มความคุ้มครองให้กับรถยนต์ของท่าน เลือกสินมั่นคง ประกันภัย..ประกันรถ ประกันเวลา..วางใจทำประกันรถยนต์กับเรา ด้วยเบี้ยที่ไม่แพง พร้อมบริการที่สะดวก รวดเร็ว โทร 1596 หรือ www.smk.co.th

Photo source: pexels.com