ข่าวสารและบทความ

ประกันสุขภาพ : ทำไมต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ประกันสุขภาพ : ทำไมต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

หลังจากกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรีให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อโรค หลายคนเกิดความสงสัยว่าควรจะฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดดีหรือเปล่า และจะมีผลข้างเคียงอย่างไร สินมั่นคง ประกันสุขภาพ รวบรวมข้อมูลมาให้ทราบกับดังนี้

 

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่

อาการโดยทั่วๆ ไปจะคล้ายไข้หวัดจากเชื้ออื่นๆ ทั่วไปแต่มีอากาสที่จะรุนแรง มีไข้ และเกิดโรคแทรกซ้อนได้ จะมีอาการน้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ มีไข้ สูง ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวด เมื่อย ตามตัว โดยทั่วไปจะมีอาการ 2-3 วัน แต่บางรายอาจมีอาการ รุนแรง เช่น ปอดบวม และจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

 

ปัจจุบันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มีด้วยกัน 3 ชนิด คือ ไวรัสชนิด A B และ C

- ชนิด A โดยเฉพาะสายพันธุ์ใหม่ H1N1 หรือไข้หวัดใหญ่ 2009 ที่กำลังระบาดอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก

- ชนิด B เป็นไวรัสที่ระบาดในระดับภูมิภาค

- ชนิด C เป็นไวรัสการติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการไม่มาก และไม่ทำให้เกิดการระบาด

สายพันธุ์ที่พบการระบาดมากในประเทศไทยและทั่วโลก ประกอบด้วยไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) เป็นสายพันธุ์เดิมมิชิแกน, ชนิด A (H3N2) เป็น สายพันธุ์ใหม่สิงคโปร์แทนฮ่องกง ใกล้เคียงกับสายพันธุ์ที่ระบาดในไทยถึงร้อยละ 87.50 และไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B สายพันธุ์ใหม่ YamagataแทนVictoria เป็นสายพันธุ์ที่พบร้อยละ 95.14 ในกลุ่มผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ในไทย (ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ณ 30 เมษายน 2561)

 

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Flu Vaccine)

เป็นวัคซีนที่ผลิตจากไวรัสที่ตายแล้ว ซึ่งเป็นวิธีป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อทางระบบทางเดิน หายใจแบบเฉียบพลันได้ดีที่สุด อย่างไรก็ตามผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วก็สามารถเป็นไข้หวัดได้ แต่อาการจะไม่รุนแรงเท่าผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์เพื่อกระตุ้นให้ร่าง กายสร้างสารภูมิต้านทานหรือแอนติบอดี้ (Antibody) เนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลและไวรัสมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงควรเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี

 

ในปัจจุบันวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มี 2 ชนิด คือ

1. ชนิดครอบคลุม 3 สายพันธุ์ ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A Michigan (H1N1), สายพันธุ์ A Singapore (H3N2) และสายพันธุ์ B Yamagata

2. ชนิดครอบคลุม 4 สายพันธุ์ ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A Michigan (H1N1), สายพันธุ์ A Singapore (H3N2) สายพันธุ์ B ตระกูล Yamagata สายพันธุ์ B ตระกูล Victoria

 

การใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะฉีดเข้าที่ชั้นกล้ามเนื้อ สำหรับผู้ใหญ่ จะฉีดเข้าที่ต้นแขน สำหรับเด็กจะฉีดที่ต้นขา

 

แนะนำให้ฉีดวัดซีนในกลุ่มเสี่ยง

ไม่ว่าจะเป็นหญิงตั้งครรภ์ เด็ก ผู้สูงอายุ ซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่สามารถ ติดเชื้อไวรัสได้ทั้งปีแต่สูงสุดจะอยู่ในช่วงหน้าฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และในหน้าหนาวด้วย ชแนะนำให้ฉีดก่อนถึงฤดูกาลระบาด เพื่อให้ภูมิคุ้มกันพร้อมสำหรับป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้ฉีดครั้งละ 1 เข็ม ในเด็กอายุ 6 เดือน ขึ้นไปและฉีด 2 เข็มห่างกัน 1 สัปดาห์ สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไปถึง 9 ปีที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

 

สำหรับผู้ที่ควรได้รับวัคซีน

 • เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน-18 ปี

 • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

 • หญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป หรือผู้ที่มีแนวโน้มที่จะตั้งครรภ์ในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่

 • ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ปอด หัวใจ ตับ ไต เลือด กระดูกสันหลัง กล้ามเนื้อ ระบบเผาผลาญหรือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย รวมไปถึงผู้ที่เป็นโรคหอบหืดหรือโรคเบาหวาน เป็นต้น

 • ผู้ที่อยู่ในสถานพยาบาล บ้านพักคนชรา รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

 • ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของไข้หวัดใหญ่

   

ผู้ที่ไม่ควรฉีดวัคซีนหรือควรเลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

 • เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน

 • คนที่มีประวัติแพ้ไก่หรือไข่ไก่อย่างรุนแรง เพราะวัคซีนผลิตในไข่ไก่

 • ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วมีอาการแพ้อย่างรุนแรง

 • หากมีไข้หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน หรือโรคประจำตัว มีอาการกำเริบ ควบคุมไม่ได้ ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อน กรณีเป็นหวัดเล็กน้อย ไม่มีไข้สามารถรับการฉีดวัคซีนได้

 

เนื่องจากภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่มักอยู่ไม่นาน มักลดต่ำลงได้ในระยะเวลาไม่กี่เดือนหรือปี จึงจำเป็นต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กระตุ้นภูมิคุ้มกันทุกปี เพื่อจะได้ป้องกันได้อย่างต่อเนื่อง

หากใครที่เคยฉีดสายพันธุ์เดิมมาก่อน แนะนำให้ฉีดอีกครั้งที่สถานพยาบาล เพื่อให้ได้รับวัคซีนที่มีสายพันธุ์ตรงกับที่องค์การอนามัยโลกได้แนะนำล่าสุด เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ และได้รับประโยชน์จากการป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยวัคซีนอย่างเต็มที่

 

ประโยชน์ของการฉีควัคซีน

 • สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่

 • ลดอัตราการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่

 • กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันต่อไข้หวัดใหญ่มีระดับที่สูงตลอดเวลา

 • ลดปัญหาจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรัง

 • ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่

 

สินมั่นคงประกันภัย มีประกันสุขภาพหลายรูปแบบให้เลือก พร้อมเบี้ยประกันที่ไม่แพง

คลิก www.smk.co.th หรือ โทร 1596 สินมั่นคงประกันสุขภาพ..เราประกัน คุณมั่นใจ..

ที่มา:dailynews.co.th

Photo source: freepix.com