ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงปรับปรุงห้องพยาบาล พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา ให้โรงเรียนบ้านลุงพลู จ.สระแก้ว

สินมั่นคงปรับปรุงห้องพยาบาล พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา ให้โรงเรียนบ้านลุงพลู จ.สระแก้ว

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการสินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดีต่อเนื่อง ด้วยการปรับปรุงห้องพยาบาลให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน โดยมอบอุปกรณ์ในห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น เพื่อให้โรงเรียนมีห้องพยาบาลที่พร้อมใช้งาน ทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้มาตรฐานเพียงพอต่อการบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงมอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง โดยมีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านลุงพลู จ.สระแก้ว