ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด อุปกรณ์ในห้องพยาบาล เวชภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านหนองสะแก จ.เพชรบุรี

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด อุปกรณ์ในห้องพยาบาล เวชภัณฑ์  พร้อมอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านหนองสะแก จ.เพชรบุรี

 

จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอย่างแข็งแรง และปลอดภัยอยู่เสมอ โดยล่าสุดฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ห้องพยาบาล เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านหนองสะแก จ.เพชรบุรี เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนได้มีอุปกรณ์ในห้องพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและมีคุณภาพได้มาตราฐาน รวมถึงเพื่อส่งเสริมเด็กไทยให้หันมาออกกำลังกาย โดยมีคณะอาจารย์และนักเรียนเป็นผู้รับมอบ