ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : เปลี่ยนสีรถยนต์ต้องทำอย่างไร? ได้สีถูกใจทั้งคันและถูกขั้นตอนทางกฎหมาย

ประกันรถยนต์ : เปลี่ยนสีรถยนต์ต้องทำอย่างไร? ได้สีถูกใจทั้งคันและถูกขั้นตอนทางกฎหมาย

 

ในการซื้อรถยนต์หนึ่งคัน องค์ประกอบที่สำคัญต่อการตัดสินใจซื้อของคนขับ คือการได้รถยนต์ในสเปกเครื่องยนต์ที่ชอบ ได้ที่สีที่ถูกใจ แต่บางคนอาจประสบปัญหา เจอรุ่นรถที่ถูกใจ แต่กลับไม่ได้สีที่ชอบหรือถูกโฉลกกับดวงชะตาของตัวเองตามความเชื่อ ( เช็กลิสต์สีรถยนต์ถูกโฉลก เกิดวันไหนใช้รถสีอะไร มาดูกัน คลิก ) เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนสีรถยนต์ทั้งคัน เพื่อความสบายใจและตรงกับความชอบส่วนตัว แต่การเปลี่ยนสีรถยนต์นั้น จำเป็นจะต้องทราบรายละเอียดและข้อกฎหมายเรื่องใดบ้าง สินมั่นคง ประกันรถยนต์ มีคำตอบค่ะ

 

การเปลี่ยนสีรถยนต์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

 

    1. เคาะ ปะ ผุ ลอกสี โป๊วสี เป็นการทำสีรถยนต์ใหม่ด้วยการลอกสีเดิมออกจนถึงเนื้อเหล็ก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป เหมาะกับรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายหนัก ไม่ว่าจะเป็นการผุของตัวถัง การมีสนิมกินในบางจุด ไปจนถึงรถยนต์ที่ถูกชนมาหนัก


    2. สาดสีรถยนต์ทั้งคัน เป็นการทำสีรถยนต์ที่มีรอยแผลไม่มาก หรือรถยนต์ที่มีสีเพี้ยนในบางจุด โดยการสาดสีจะเป็นการทำสีแค่ภายนอกตัวถังรถยนต์เท่านั้น ราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณ 8,000 บาท ขึ้นไป ซึ่งความทนทานของสีรถที่ทำมาใหม่จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสี วิธีการโป๊วสี และแล็กเกอร์เคลือบสี แต่โดยทั่วไปแล้วสีที่ทำมาจะคงความใหม่สวยงามได้นานถึง 5 ปี ซึ่งการทำสีใหม่ที่อู่ทำสีทั่วไปจะไม่เหมือนกับการทำสีรถใหม่จากโรงงาน เนื่องจากมีระบบทำสีที่ต่างกัน 

 

การทำสีรถแบบสาดสีทั้งคัน จะแบ่งสีออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 

    1. สี 1 K หรือ Komponent จะประกอบด้วยตัวสีเพียงอย่างเดียว โดยจะผสมกับตัวทำละลาย (ทินเนอร์) ก่อนนำมาใช้ เพื่อความสะดวกในการพ่นสี หลังพ่นแล้วตัวทำลายจะระเหยออกไปเหลือแต่ตัวสีที่แห้งแล้ว ซึ่งตัวสี 1K มีทั้งแบบสีแห้งเร็วและแห้งช้า ขึ้นอยู่กับชนิดของสี 1K ได้แก่ 
        ? สี 1K ซินเทติกอีนาเมล หรือสีน้ำมัน เป็นสี 1K แบบแห้งตัวช้า โดยจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศแล้วสีค่อยๆ แห้งไป 
        ? สี 1K ไนโตรเซลลูโลส เป็นสี 1K แบบแห้งตัวเร็ว โดยตัวทำละลาย (ทินเนอร์) จะระเหยตัวทำให้สีแห้งเร็ว
        ? สี 1K อะคริลิก เป็นสี 1K แบบแห้งตัวเร็ว โดยตัวทำละลาย (ทินเนอร์) จะระเหยตัวทำให้สีแห้งเร็ว


    2. สี 2 K หรือ Komponent จะเป็นระบบแบบสีแห้งช้า แตกต่างจากสีแบบ 1K ตรงที่มีองค์ประกอบที่ 2 คือ สารเร่งปฏิกิริยาเพิ่มเข้ามา ไม่ว่าจะเป็น Hard หรือ Activator ซึ่งจำเป็นต้องผสมทั้ง 2 องค์ประกอบอย่างสมส่วนและลงตัว และสี 2K ยังได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการพ่นสีรถใหม่ เพราะมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม และให้คุณสมบัติเทียบเคียงกับสี OEM ที่มาจากโรงงานมากที่สุด


    3. สี OEM หรือ สีอบ คือสีที่ใช้ในโรงงานประกอบรถยนต์ สีชนิดนี้จะแห้งตัวโดยการการอบที่อุณหภูมิสูงประมาณ 120-160 องศาเซลเซียส สี OEM เป็นสีที่มีคุณภาพดีมาก แต่การพ่นสีรถยนต์ในอู่หรือศูนย์ซ่อมสีทั่วไปจะไม่ใช้สี OEM เพราะต้องใช้การอบสีที่อุณหภูมิสูงมาก ซึ่งอู่หรือศูนย์บริการไม่สามารถทำได้ อู่ส่วนใหญ่จึงใช้สี 2K ที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงกับสี OEM ทดแทน โดยสี OEM มีคุณสมบัติดังนี้

    • มีความแข็งแรงของชั้นฟิล์มสีสูง 
    • มีความทนทานต่อตัวทำละลาย เช่น ทินเนอร์ หรือน้ำมันเบนซินและดีเซลได้ดีมาก 
    • ทนทานต่อสารเคมีต่างๆ เช่น น้ำมันเบรก ได้ดี 
    • ทนทานต่อแสงแดดได้ดี จึงไม่ซีดจางง่าย
    • มีความคงทนสูงและคงสภาพเดิมได้นานมาก
    • มีความเงาในเนื้อสีที่ดี 

เมื่อดำเนินการเปลี่ยนสีรถยนต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำเป็นจะต้องยื่นเอกสารและคำขอเปลี่ยนสีรถยนต์ที่กรมขนส่งทางบกฯ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนสีรถยนต์เสร็จสิ้น หากเกินกำหนด เจ้าของรถจะมีความผิดตามมาตรา 60 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท โดยใช้เอกสารและขั้นตอนดังนี้

 

เอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนสีรถ

    1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
    2. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
    3. หลักฐานการเปลี่ยนสีรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างทำสี
ขั้นตอนการยื่นคำขอเปลี่ยนสีรถ
    1. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน เพื่อขอนำรถเข้ารับการตรวจสอบ
    2. ยื่นตรวจสอบคำขอพร้อมหลักฐานและผลผ่านการตรวจสอบรถ
    3. ชำระค่าธรรมเนียม ดังนี้
     
  a. ค่าธรรมเนียมการแจ้งเปลี่ยนสีรถ 50 บาท 
        b. ค่าดำเนินการตรวจสภาพรถโดยกรมการขนส่งทางบก 50 บาท 
        c. ค่าคำขอ 5 บาท
    4. รอรับเอกสารคืน


ทั้งนี้ ในสถานการณ์ปกติสามารถแจ้งเปลี่ยนสีรถได้ง่ายๆ ด้วยการขับรถเข้ายื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดประชาสัมพันธ์ “Drive Thru Service” ภายในอาคารตรวจสภาพรถได้เลยโดยไม่ต้องกรอกแบบคำขอ และเข้ารับการตรวจสภาพจากช่างผู้ตรวจได้ทันที เพื่อไปดำเนินการทางทะเบียนในช่องบริการ “Drive Thru Service” ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันได้อย่างสะดวก เพียงนำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถมาแสดงเท่านั้น โดยสามารถใช้บริการ “Drive Thru Service” ได้ที่ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร (ตรวจสอบบริการประชาชนภายใต้มาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของกรมขนส่งทางบก คลิก


การเปลี่ยนสีรถยนต์มีความจำเป็นจะต้องได้รับบริการจากช่างผู้ชำนาญการ เพื่อป้องกันสีลอกหลุดร่อนก่อนเวลาอันควร และยังต้องดำเนินการยื่นขออนุญาตอย่างถูกต้องจากกรมขนส่งทางบก เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนรวมอีกด้วย คุ้มครองให้คุณปลอดภัยบนถนนยิ่งขึ้น ด้วยประกันรถยนต์ตามโปรไฟล์ ประกันรถยนต์ชั้น 1
..โปรไฟล์ยิ่งดี ความเสี่ยงยิ่งต่ำ เบี้ยยิ่งถูก.. โปรไฟล์คุณอาจดีกว่าที่คุณคิด
เบี้ยเริ่มต้น 6,999 บาท และยังถูกลงได้อีก หากเลือกแบบมีดีดัก และระบุชื่อผู้ขับขี่
(ลดสูงสุดเหลือเพียง 3,999 บาท) "การันตีถูกจริง"
สนใจรายละเอียด คลิก www.smk.co.th/productmotordetail/20 หรือ โทร.1596 Line : @smkinsurance
สินมั่นคงประกันภัย ..ประกันรถ ประกันเวลา..