ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด อุปกรณ์ห้องพยาบาลและกีฬาให้กับโรงเรียนวัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด อุปกรณ์ห้องพยาบาลและกีฬาให้กับโรงเรียนวัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ป้องกันเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ห้องพยาบาล เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี โดยมีคณะอาจารย์และนักเรียนเป็นผู้รับมอบ ซึ่งโครงการดังกล่าว บริษัทฯ มุ่งหวังให้โรงเรียนมีห้องพยาบาล พร้อมเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและมีคุณภาพได้มาตรฐาน