ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์ในห้องพยาบาลและกีฬาให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก จ.ตราด

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์ในห้องพยาบาลและกีฬาให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก จ.ตราด

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์ห้องพยาบาล เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพดี โรงเรียนได้มีอุปกรณ์ในห้องพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ที่จำเป็น พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก จ.ตราด เพื่อให้นักเรียนใช้ป้องกันจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน โดยมีคณะอาจารย์และนักเรียนเป็นผู้รับมอบ