ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงส่งต่อสิ่งดีดี เพื่อผู้พิการที่ต้องการขาเทียม

สินมั่นคงส่งต่อสิ่งดีดี เพื่อผู้พิการที่ต้องการขาเทียม

คุณนุกูล วิไลรัตน์ ผู้จัดการเขตสินไหมภาคเหนือ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมพนักงานสาขาเชียงใหม่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบวัสดุอะลูมิเนียมที่รวบรวมได้จากพนักงานสินมั่นคง ทั้งจากสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ น้ำหนักรวมกว่า 60 กิโลกรัม (สามารถจัดทำขาเทียมได้ 60 ข้าง) ให้กับตัวแทนมูลนิธิขาเทียมแห่งประเทศไทยในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ เพื่อใช้ทำขาเทียม ในโครงการ "1 ฝาต่อขาเทียม" ช่วยเหลือผู้พิการที่ต้องการขาเทียม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา