ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงร่วมสนับสนุนโครงการจัดหา "กล่องเราต้องรอด" ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

สินมั่นคงร่วมสนับสนุนโครงการจัดหา

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนโครงการจัดหา  "กล่องเราต้องรอด"  ที่ดำเนินโครงการโดย  บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทคู่ค้าและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจอีกกว่า 30 ราย ภายในกล่องจะบรรจุยา เวชภัณฑ์ และชุดอุปกรณ์รักษาตัวเบื้องต้น สำหรับผู้ติดเชื้อที่ต้องรักษาตัวที่บ้านและขาดแคลนชุดอุปกรณ์รักษาตัวเบื้องต้นโดยการติดต่อขอความช่วยเหลือมายังเพจ  " เราต้องรอด "  ถือเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือร่วมใจจากหลายๆ หน่วยงาน เพื่อช่วยเหลือให้สังคมไทยผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน