ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงมอบถังออกซิเจนให้โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

สินมั่นคงมอบถังออกซิเจนให้โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบถังออกซิเจนขนาด 6 คิว (40 ลิตร) พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ ให้แก่โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง หายใจติดขัด ซึ่งต้องการถังออกซิเจนทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ