ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยส่งความห่วงใย สนับสนุนน้ำดื่มให้ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางกะปิ

สินมั่นคงประกันภัยส่งความห่วงใย สนับสนุนน้ำดื่มให้ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางกะปิ

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ด้วยการมอบน้ำดื่มกว่า 1,000 ขวด เพื่อสนับสนุนการทำงานพร้อมให้กำลังใจและขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน โดยมีฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบ

สำหรับศูนย์พักคอย บางกะปิ เป็นสถานที่ที่ดูแลอาการเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียวในชุมชนหรือในพื้นที่ใกล้เคียง ที่รอเข้ารับการรักษาต่อไปในโรงพยาบาลสนาม หรือ โรงพยาบาลหลัก