ข่าวสารและบทความ

ประกันภัยบ้าน : ทำความรู้จักกับ “พายุ” มีกี่ประเภท? เกิดได้อย่างไร?

ประกันภัยบ้าน : ทำความรู้จักกับ “พายุ” มีกี่ประเภท? เกิดได้อย่างไร?

 

“น้ำท่วม” เป็นเหตุภัยภิบัติสำคัญที่ประชาชนทุกคนต้องคอยติดตามข่าวสารเรื่องปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำในเขื่อนที่อาจส่งผลต่อระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงข่าวสารเรื่อง “พายุ” ที่คาดการณ์ว่าจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยในช่วงสัปดาห์นี้ ( ตรวจสอบสภาพอากาศประเทศไทยล่าสุด ) แต่หลายครั้งที่ได้ติดตามฟังข่าวสารก็ยิ่งเกิดความสงสัยถึงศัพท์ทางวิชาการต่างๆ ที่ได้ยิน แล้วคำต่างๆ ที่ใช้เรียก พายุ มีความหมายว่าอย่างไร? แตกต่างกันอย่างไร? สินมั่นคง ประกันภัยบ้าน มีข้อมูลมาบอกค่ะ 
 

 

พายุเกิดขึ้นได้อย่างไร?

พายุ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของลม หรือ มวลอากาศที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิจากบรรยากาศโดยรอบ มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำ ทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางของบริเวณดังกล่าวเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูง ส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ เกิดการหมุนเวียนของอากาศจนเป็นกระแสการเคลื่อนที่ของลม ก่อนพัฒนาเป็นพายุในรูปแบบต่างๆ

 

 

ประเภทของพายุ

ประเภทของพายุจะแตกต่างกันไปตามความแรงของมวลอากาศในพายุและสาเหตุของการเกิดพายุ โดยสามารถแบ่งพายุออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

    1. พายุฝนฟ้าคะนอง (Thunderstorm)

เป็นพายุที่เกิดขึ้นได้ในบริเวณที่มีอากาศร้อนชื้นมาก โดยมากเกิดในประเทศเขตร้อนแถบเส้นศูนย์สูตร เมื่ออากาศได้รับความร้อนและลอยตัวสูงขึ้นและมีไอน้ำในปริมาณมากพอ จะเกิดการกลั่นตัวควบแน่นเป็นพายุฝนฟ้าคะนอง ซึ่งมักมีทั้งลมแรง ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฝนตกหนักเกิดขึ้นพร้อมกัน
 

 

  2. พายุหมุนเขตร้อน (Tropical cyclone)

เป็นพายุหมุนที่ก่อตัวขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเส้นศูนย์สูตร (ค่าความกดอากาศต่ำเกิดจากการที่มวลอากาศได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์และยกตัวสูงขึ้น ทำให้ความกดอากาศบริเวณนั้นลดลง) มักเกิดบริเวณผิวน้ำทะเลและมหาสมุทรที่มีอุณหภูมิของน้ำสูงกว่า 27 องศาเซลเซียส มีลักษณะเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่เกิดขึ้นพร้อมกับลมที่พัดรุนแรง หากยิ่งใกล้จุดศูนย์กลางของพายุ ลมจะหมุนจนเกือบเป็นวงกลมและมีความเร็วอยู่ที่ประมาณ 120 – 200 กม./ชม. โดยสามารถแบ่งประเภทของพายุหมุนเขตร้อนได้ตามความแรงของลมพายุ ได้แก่ 


        2.1. พายุไต้ฝุ่น หรือ เฮอริเคน (Typhoon or Hurricane) มีคุณลักษณะดังนี้

            - มีความเร็วลมสูงสุดบริเวณศูนย์กลางของพายุ ตั้งแต่ 118 กม./ชม. ขึ้นไป 
            - มีระดับความรุนแรงมากที่สุด สามารถทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือน อาจทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่น เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้ได้ 
            - เมื่ออยู่ในทะเลจะมีคลื่นลมแรงจัดมาก เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ โดยเฉพาะเรือเล็ก 
            - อาจมีคลื่นใหญ่ซัดชายฝั่ง ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นมากจนท่วมอาคารบ้านเรือนริมทะเลได้ 
            - มักจะเกิด “ตาพายุ” ขึ้นตรงศูนย์กลางพายุ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำมากที่สุด มีลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง อาจมีเมฆและฝนบ้างเล็กน้อย แต่รอบๆ จะเป็นบริเวณที่มีลมพัดแรงจัด มีเมฆครึ้ม มีฝนตกพายุรุนแรง


        2.2. พายุโซนร้อน (Tropical Storm) มีคุณลักษณะดังนี้

            - เกิดขึ้นเมื่อพายุเฮอริเคนอ่อนกำลังลงขณะเคลื่อนตัวในทะเล และความเร็วที่จุดศูนย์กลางลดลงเมื่อเคลื่อนเข้าหาฝั่ง 
            - มีความเร็วลมสูงสุดบริเวณศูนย์กลางของพายุ 63 กม./ชม.ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 118 กม./ชม. 
            - มีกำลังแรงพอที่จะทำลายบ้านเรือนที่มีโครงสร้างไม่แข็งแรงได้ รวมทั้งทำให้กิ่งไม้หักโค่น และทำให้เกิดน้ำท่วมได้ 
            - มีฝนตกอย่างหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันจนอาจทำให้เกิดน้ำป่าและแผ่นดินถล่มได้ 
            - พายุระดับนี้อาจเริ่มเห็นเกลียวแขนของกลุ่มเมฆบ้าง


        2.3. พายุดีเปรสชัน (Tropical Depression) มีคุณลักษณะดังนี้

            - เกิดขึ้นจากพายุโซนร้อนที่มีความเร็วลดลง 
            - มีความเร็วลมสูงสุดบริเวณศูนย์กลางของพายุไม่ถึง 63 กม./ชม. ก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองธรรมดาหรือฝนตกหนัก 
            - มีลมกรรโชกแรงเป็นครั้งคราว มีกำลังไม่แรงพอที่จะทำลายบ้านเรือนได้ แต่ถ้ามีฝนตกหนักมากๆ อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้ 
            - พายุระดับนี้จะเห็นเป็นกลุ่มเมฆหนาทึบ เป็นวงกลม ยังไม่มีแนวขดเป็นเกลียว หรือ ตาพายุ ชัดเจน

 

3. พายุทอร์นาโด (Tornado) หรือ พายุงวงช้าง 

เป็นพายุที่เกิดขึ้นจากลมร้อนและลมเย็นมาเจอกันจนก่อตัวให้เกิดลมหมุน เกิดขึ้นได้ทั้งบนบกและทะเล ประมาณร้อยละ 90 เกิดขึ้นบนบกและสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศทั่วโลก แต่พบบ่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสภาพภูมิประเทศสามารถก่อให้เกิดลมร้อนและไอเย็นปะทะกันได้บริเวณทุ่งราบ โดยทอร์นาโดสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายลักษณะ ที่พบได้บ่อยสุด ได้แก่

    - มีลักษณะรูปทรงกรวย พายุจะก่อตัวจากก้อนเมฆ และหมุนตัวยื่นลงมาบนผืนดินในลักษณะเป็นกรวยเกลียว 
    - มีขนาดเนื้อที่เล็กหรือเส้นผ่านศูนย์กลางน้อย ประมาณ 50-500 เมตร แต่หมุนด้วยความเร็วสูง โดยความเร็วที่จุดศูนย์กลางสูงจะมากกว่าพายุหมุนอื่นๆ ซึ่งอาจเร็วถึง 500 กม./ชม. 
    - เป็นพายุหมุนที่มีความรุนแรงที่สุดและอันตรายมากที่สุด 
    - ไม่สามารถคาดการณ์การเกิดทอร์นาโดล่วงหน้าได้นาน แม้ว่าพายุชนิดนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง แต่ก่อความเสียหายระดับรุนแรง จนสามารถกวาดยกบ้านเรือนทั้งหลังให้พังทลายได้

 

 

 พายุที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยส่วนใหญ่มักเป็นพายุหมุนเขตร้อนดีเปรสชัน เนื่องจากพายุได้อ่อนกำลังลงก่อนถึงประเทศไทย ซึ่งมักจะเริ่มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป แต่เดือนตุลาคมจะเป็นเดือนที่พายุมีโอกาสเคลื่อนมาได้มากที่สุด โดยเฉพาะในวันที่ 11-13 ต.ค. นี้ที่บริเวณพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึงภาคเหนือของประเทศไทยอาจมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชันไลออนร็อกที่กำลังทวีความรุนแรงจนกลายเป็นพายุโซนร้อนในที่สุด ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวจึงควรติดตามข่าวสารทางอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด


ประกันภัยบ้านอยู่อาศัยรักษ์บ้าน ให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัย บ้านเดี่ยว บ้านจัดสรร ที่รับความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายใน จากไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยวดยานพาหนะ, ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ และภัยธรรมชาติ
สนใจรายละเอียด คลิก www.smk.co.th/others หรือ โทร. 1596 Line : @smkinsurance