ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชน

สินมั่นคงประกันภัยร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชน

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเงินจำนวน 50,000 บาท สมทบโครงการ "ประกันภัยรวมใจมอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน" ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงาน คปภ., สมาคมศิษย์เก่า วปส. และภาคธุรกิจประกันภัยสานหัวใจบริจาควัคซีนป้องกันโควิด-19 "ซิโนฟาร์ม" แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้พิการ 20,000 โดส 10,000 รายทั่วประเทศ