ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยมอบน้ำดื่มช่วยน้ำท่วม จ.ลพบุรี

สินมั่นคงประกันภัยมอบน้ำดื่มช่วยน้ำท่วม จ.ลพบุรี

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี มอบน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด ให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเทศบาลตำบลเขาพระงาม เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลเขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี