ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงสมทบทุนร่วมกฐินพระราชทานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2564

สินมั่นคงสมทบทุนร่วมกฐินพระราชทานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2564

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 5,000 บาท สมทบทุนร่วมกฐินพระราชทานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2564 เพื่อถวายพระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครนายก เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีให้คงอยู่สืบไป