ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้กับโรงเรียนบ้านโป่งแย้ จ.เพชรบุรี

สินมั่นคงส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้กับโรงเรียนบ้านโป่งแย้ จ.เพชรบุรี

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมเด็กไทยในการดูแลสุขภาพอย่างแข็งแรง และปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนบริษัทฯ ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนบ้านโป่งแย้ จ.เพชรบุรี เพื่อมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ห้องพยาบาล เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน ตามโครงการสินมั่นคงประกันภัยอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี  โดยมีคณะอาจารย์และนักเรียนเป็นผู้รับมอบ