ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงมอบน้ำดื่มสนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีนธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์

สินมั่นคงมอบน้ำดื่มสนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีนธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังคงสานต่อภารกิจสนับสนุนการทำงานของศูนย์ฉีดวัคซีนในหลายจุด โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบน้ำดื่ม ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวนกว่า 1,000 ขวด ให้กับสถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล หรือหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เพื่อให้บริการกับประชาชนผู้มารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ