ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงมอบถังออกซิเจนพร้อมน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ.ยโสธร

สินมั่นคงมอบถังออกซิเจนพร้อมน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ.ยโสธร

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว (40 ลิตร) พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ เพื่อส่งต่อลมหายใจ ช่วยผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมกันนี้ได้มอบบน้ำดื่มกว่า 1,000 ขวด ให้กับโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร