ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยมอบเงินสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สินมั่นคงประกันภัยมอบเงินสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

คุณนุกูล วิไลรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการภาคเหนือ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเงินจำนวนกว่า 1.5 ล้านบาท ให้กับ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นสวัสดิการให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่องานด้านกิจการนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่