ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : ข้ามถนนทางม้าลาย คนขับระวังคน ข้ามถนนระวังรถ ช่วยลดอุบัติเหตุ

ประกันรถยนต์ : ข้ามถนนทางม้าลาย คนขับระวังคน ข้ามถนนระวังรถ ช่วยลดอุบัติเหตุ

 

เหตุการณ์สุดสลดของช่วงสัปดาห์นี้ คงหนีไม่พ้นข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับแพทย์ผู้ชำนาญการด้านจักษุวิทยาขณะกำลังเดินข้ามทางม้าลายจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตบริเวณหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท ( ถอดบทเรียน “หมอกระต่าย” ทางม้าลาย ต้องตายอีกกี่ราย? ) ทำให้สังคมเกิดการตั้งคำถามกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่ได้รับการแก้ไข แล้วในฐานะประชาชนจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรบ้างเมื่อจำเป็นต้องข้ามถนนบนทางม้าลาย สินมั่นคง ประกันรถยนต์ รวบรวมข้อมูลมาฝากค่ะ

 

ทางม้าลาย คืออะไร?

ทางม้าลาย คือ เครื่องหมายจราจรในระดับสากลที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการข้ามถนนให้กับผู้ใช้ทาง ผู้ขับขี่รถยนต์จะต้องชะลอหรือเตรียมหยุดรถให้ห่างจากทางม้าลายในระยะ 3 เมตร เพื่อให้ทางคนข้ามถนนได้มีโอกาสเตรียมตัวข้ามถนน หรือรอให้คนข้ามถนนเสร็จสิ้นเสียก่อน จึงค่อยขับรถผ่านไปได้ ทั้งนี้ในบางแห่งจะมีไฟเตือนคนข้ามถนนให้ผู้ขับขี่สังเกตเพิ่มด้วย

 

กฎหมายเกี่ยวกับทางม้าลาย

เมื่อผู้สัญจรบนทางเท้าข้ามถนนตรงตำแหน่งทางม้าลาย จะได้รับการคุ้มครองหากผู้ขับขี่ถูกรถชนตรงทางม้าลาย ในขณะที่ผู้ขับขี่จะมีความผิด ด้วยพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ได้แก่

    - มาตรา 152 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
    - มาตรา 46 หากขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นภายในระยะ 30 เมตรก่อนถึงทางข้าม และเมื่อเข้าที่คับขันหรือเขตปลอดภัย ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 400 – 1,000 บาท นอกจากนี้หากผู้ถูกรถชนได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ก็จะมีความผิดเพิ่มด้วย
    - มาตรา 57 หากหยุดหรือจอดรถใกล้กับทางม้าลายในระยะ 3 เมตรจากทางข้าม ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ 500 บาท

แต่หากผู้สัญจรทางเท้าไม่ได้ข้ามถนนบนทางม้าลายอาจมีความผิดตามมาตราต่อไปนี้
    - มาตรา 104 ได้บัญญัติไว้ว่า ภายในระยะ 100 เมตรนับจากทางข้าม ห้ามมิให้เดินข้ามทางนอกจากทางข้าม 
    - มาตรา 147 ระบุว่า หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติมาตรา 104 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และหากถูกรถชน ผู้ที่ข้ามถนนโดยไม่ข้ามในทางที่กำหนดก็จะมีความผิดร่วมด้วย

 

 

สถิติอุบัติเหตุรถชนคนเดินเท้าครองอันดับสูงสุด

จากสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนของกรมทางหลวง ในช่วงปี 2556-2560 พบว่า ลักษณะของการชนที่ทำให้เกิดความรุนแรงสูง ได้แก่ อุบัติเหตุรถชนคนเดินเท้า ที่จัดเป็นอุบัติเหตุที่มีดัชนีความรุนแรงสูงสุด โดยมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยสูงถึง 55 รายต่ออุบัติเหตุ 100 ครั้ง

รองลงมาคือ อุบัติเหตุรถชนกันในทิศทางตรงกันข้าม และอุบัติเหตุจากการแซง มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยประมาณ 40 รายต่ออุบัติเหตุ 100 ครั้ง ตามด้วยอุบัติเหตุบริเวณทางแยกและอุบัติเหตุการชนรถที่จอดอยู่หรือวัตถุสิ่งของที่อยู่บนทาง มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยประมาณ 25 รายต่ออุบัติเหตุ 100 ครั้ง ซึ่งการเสียชีวิตส่วนใหญ่ของคนเดินเท้าเกิดในกลุ่มอายุ 45-59 ปี

 

 

ข้ามถนนให้ปลอดภัย ทำอย่างไร?

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) (https://www.shawpat.or.th/) ได้ให้ข้อมูลถึงวิธีการข้ามถนนให้ปลอดภัย มีรายละเอียดดังนี้

    1. เมื่อต้องเดินอยู่บนทางเท้า

    • ถนนที่มีทางเท้าจัดไว้ให้เดินบนทางเท้าและอย่าเดินใกล้ทางรถ โดยหันหลังให้รถที่กำลังแล่นมา ก่อนที่จะก้าวไปในทางรถต้องมองซ้าย-ขวาก่อนเสมอ
    • ถนนที่ไม่มีทางเท้า ให้เดินชิดริมทางขวาของถนน อย่าเดินคู่กัน ให้เดินเรียงเดี่ยวตามกันไป
    • ถ้าจูงเด็กให้เด็กเดินด้านในและจับมือเด็กไว้ให้มั่น เพื่อป้องกันเด็กวิ่งออกไปในทางรถ
    • การเดินถนนในที่มืด ควรสวมเสื้อขาว และถ้าถือไฟฉายส่องติดมือไปด้วยก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
    • แถวหรือขบวนทหาร ตำรวจ ลูกเสือ หรือนักเรียนที่มีผู้บังคับบัญชา ต้องควบคุมการเดินอย่างเป็นระเบียบ จะเดินทางรถยนต์ก็ได้ โดยชิดทางรถด้านขวาหรือด้านซ้ายตามความจำเป็น


    2. เมื่อต้องเดินข้ามถนน

    • ก่อนข้ามถนนทุกครั้ง ต้องหยุดเดินที่ขอบถนน มองขวา มองซ้าย แล้วมองขวาให้แน่ใจว่าไม่มีรถกำลังแล่นมาจึงข้ามได้ โดยให้รีบเดิมข้ามถนนไปเป็นเส้นตรงอย่างรวดเร็ว อย่าวิ่งข้ามถนน
    • ถ้าบริเวณที่จะข้ามถนนมีช่องทางข้าม หรือทางม้าลาย ควรต้องข้ามตรงช่องทางข้ามก่อน เพื่อความปลอดภัย
    • อย่าข้ามถนนโดยออกจากที่กำบังตัว เช่น ออกจากซอยที่มีรถจอดอยู่ หรือบริเวณท้ายรถประจำทาง เพราะอาจเกิดอันตรายได้ (จุดบอดที่ต้องระวังในการขับรถ www.smk.co.th/newsdetail/340
    • การข้ามถนนที่เดินรถทางเดียว ต้องหยุดให้แน่ใจเสียก่อนว่ารถแล่นมาจากทางไหนและมีความปลอดภัยพอหรือยัง จึงข้ามได้
    • ถนนที่มีเกาะกลางถนนต้องข้ามทีละครึ่งถนน โดยข้ามครั้งแรก ไปพักที่เกาะกลางถนนเสียก่อน จึงข้ามในครึ่งหลังต่อไป
    • ในเวลากลางคืนควรหาทางข้ามที่มีแสงสว่างมากพอ


    3. เมื่อต้องเดินข้ามช่องข้ามทางหรือทางม้าลาย

    • คนเดินเท้าที่กำลังเดินข้ามถนนในทางม้าลายจะมีสิทธิไปก่อนรถ เพราะตามกฎหมายต้องหยุดให้คนข้ามถนนในทางข้าม แต่จะต้องระวังให้โอกาสแก่รถที่ชะลอความเร็วและหยุดไม่ทัน ก่อนที่จะก้าวลงบนถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาฝนตกถนนลื่นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มาก
    • ถึงแม้ว่าคนขับรถจะหยุดให้ข้าม ก็ควรต้องข้ามถนนด้วยความระมัดระวัง มองขวา - ซ้าย ตลอดเวลา เพราะอาจมีผู้ขับขี่ที่แซงรถที่หยุดรอให้คนข้ามขึ้นมาทางด้านขวาได้ และควรข้ามถนนอย่างมีสติและรวดเร็วที่สุด
    • การข้ามถนนในช่องทางข้ามที่บริเวณทางแยก ให้ระวังรถที่จะเลี้ยวมาอย่างรวดเร็วพุ่งเข้ามาหาตัวด้วย
    • ถ้ามีเกาะกลางถนนทำไว้ที่ทางม้าลาย ให้ข้ามถนนไปทีละครึ่งถนน โดยพักรออยู่บนเกาะ มองขวา-ซ้ายให้ปลอดภัยก่อนแล้วจึงข้ามไป

 

 

ปัญหาอุบัติเหตุบนทางม้าลายจะไม่เกิดขึ้น หากผู้รักษากฎหมายทำงานสอดคล้องร่วมกับผู้ออกกฎหมายอย่างเคร่งครัด และผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนทั้งคนเดินเท้าและผู้ขับขี่ต่างก็คำนึงถึงความปลอดภัยของส่วนรวมเป็นสำคัญ ให้คุณอุ่นใจทุกการเดินทาง ประกันภัยรถยนต์คนกรุง ประกันรถยนต์ชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้น 11,600 บาท เบี้ยไม่ยอมเปลี่ยนแปลง คุ้มครองครอบคลุมทุกกรณี ทั้งรถชนรถ รถชนของ รถคันอื่นมาชน เกิดอุบัติเหตุนอกเมือง สูญหายไฟไหม้ น้ำท่วม สนใจรายละเอียด คลิก www.smk.co.th/productmotordetail/19 หรือ โทร.1596 Line: @smkinsurance

 

Photo source: freepik.com